Lijst Bebat

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer > Lijsten van kostenbeheer >

Lijst Bebat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie creëert een lijst met de artikelen waar bebat aan gekoppeld is, en verkocht werd gedurende een bepaalde periode. De lijst kan gegroepeerd worden per artikel of per kostendefinitie.