Lijst analytische mutaties

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Analytische Boekhouding >

Lijst analytische mutaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een afdruk van de verschillende boekingen van mutaties zijn hierbij mogelijk. U kunt echter ook terugvallen op de analytische mutaties werklijst voor gelijkaardige informatie, maar dan gebaseerd op de krachtiger werklijst functies.

 

In de analytische boekhouding is deze lijst een van de meest belangrijke. Ze staat namelijk toe een opsplitsing te maken van kostensoort per kostenplaats of van kostenplaats per kostensoort. Hierdoor kan aan accuraat onderzoek worden gemaakt naar de verhoudingen binnen het bedrijf, binnen de afdelingen of per verkooppunt.

 

 

 

Van analytische rekening

Eerste analytische rekening die moet worden weergegeven

Tot analytische rekening

Laatste analytische rekening die moet worden weergegeven

Van grootboekrekening

Eerste grootboekrekening die moet worden weergegeven

Tot grootboekrekening

Laatste grootboekrekening die moet worden weergegeven

Van datum / tot datum

datumvork waarin de gegevens worden geselecteerd

Sorteren

op datum of op grootboekrekening. Sorteren op datum gaat eveneens een sortering op analytische rekening teweegbrengen. Alle analytische rekeningen worden stuk voor stuk weergegeven met daarin de verschillende grootboekrekeningen. Sorteren op grootboekrekening zal juist het omgekeerde effect hebben.

 

Daar geen enkel selectieveld verplicht moet ingevuld worden, maar alle selectievelden criteria mogen bevatten, zijn tal van combinaties mogelijk.