Lijst

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Verkoopboek >

Lijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze lijsten hebben identiek dezelfde werkwijze als die in de andere boekhoudkundige modules zoals aankoopfacturen. Verdere bespreking of uitleg is hier bijgevolg overbodig.