Leveranciers van artikel werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Prijzenbeheer >

Leveranciers van artikel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de 'leveranciers van artikel'-werklijst kan men heel snel de aankoopinformatie van één bepaalde leverancier à jour brengen. Het volstaat om de leverancier in te vullen, en alle mogelijke aankoopinformatie wordt in de lijst voorgesteld. Het 'toegangspunt' tot het aanpassen, is dus hier de leverancier zelf.

 

Voorbeeld: we bellen een leverancier om op de hoogte te worden gesteld van de laatste prijzen van de leverancier. Het kan zijn dat we dat voor alle artikelen wil, maar het kan evenzeer voorkomen dat we dat slechts voor bepaalde artikelen willen.

 

Protip

Gebruik de artikelstatus om niet telkens voor alle artikelen de prjizen te verifiëren. Zo kan de status 'C' (courant artikel) gebruikt worden. Deze status wijst immers op het feit dat we dat artikel regelmatig verkopen en dus regelmatig gaan aankopen. We kunnen dan via de selectie-knop alleen die artikelen kiezen die we van die bepaalde leverancier wensen te herbestellen.

Protip 2

Alleen de artikelen die nog in gebruik zijn worden standaard voorgesteld in deze lijst. artikelen met een status 'Historiek' of status 'Einde reeks', worden normaal niet meer aangekocht, en worden daarom automatisch uit deze lijst geweerd.