Leveranciers van artikel

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Aankoop >

Leveranciers van artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meerdere leveranciers van een artikel kunnen bijgehouden worden. Het bijhouden van deze informatie is uitsluitend van belang voor dossiers waar voor het artikel meerdere leveranciers mogelijk zijn. Het kan ook voorkomen dat voor dezelfde leverancier meerdere prijzen kunnen voorkomen. Ook in dat geval komt deze lijst in actie. deze lijst komt alleen voor indien op de aankoop op de artikelfiche gekozen is voor 'multileverancier'.

 

 

De lijst zelf gedraagt zich als een gewone werklijst, met alle functionaliteit erbij. In de lijst komt de informatie voor die veel gebruikt wordt in dit sysetem. Voor een uitgebreide beschrijving van alle velden, zie leverancier van artikel.

 

Aankoopinformatie die wijst op een promotie wordt in de lijst automatisch vetjes weergegeven.