Leverancier van artikel

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Aankoop >

Leverancier van artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien men uitgebreide informatie van de aankoop wenst bij te houden, maakt men gebruik van de 'leverancier van artikel'. Er wordt beschreven wat hier allemaal bijgehouden kan worden (bepaalde zaken zullen niet zichtbaar zijn, afhankelijk van de parameters). Deze fiche wordt telkens bijgemaakt per soort aankoopinformatie waarover men beschikt. Zo kan het voorkomen dat één leverancier toch meerdere fiches heeft, bv. omwille van een prijsverschil door:

 

de andere minimum bestelhoeveelheid: ook wel staffels genoemd

een promotieprijs: een andere prijs wordt gehanteerd, al dan niet tijdens een beperkte periode

een andere leveringstermijn: om sneller te leveren wordt een hogere prijs afgesproken.

 

 

Artikelinformatie

In het bovenste gedeelte van het scherm wordt de basisinformatie van het artikel getoond: de omschrijving, de relatie op het artikel zelf vermeld, de referentie op het artikel, de artikelcode, het artikelnummer, het merk en het stuknummer. Voor meer ifnormatie hierover, zie de artikelfiche zelf.

Leverancier

De leverancier waarop de aankoopinformatie betrekking heeft. De opzoekmethode volgt dezelfde werkwijze als de ultrasearch van een relatie. Een telefoonnummer, stukje van de naam, alles werkt op ditzelfde veld.

Referentie

De referentie waaronder besteld moet worden. Iedere leverancier kan voor een bepaald artikel een eigen referentie hebben. Meer nog, voor bepaalde leveranciers geldt dat zij eigen referentie hebben, per hoeveelheid besteld. Deze leveranciers koppelen daardoor de aankoop staffelprijs aan de referentie. Na keuze van deze aankoopinformatie wordt op de bestelbon automatisch deze referentie overgenomen. Ook bepaalde promoties kunnen hun eigen referentie hebben. Deze worden eveneens hierin genoteerd.

 

Protip

In de parameters kan ingesteld worden dat leveranciersreferenties uniek moeten zijn. Op deze manier vermijdt men dat verschillende artikelen dezelfde referentie hebben. Er wordt steeds gekeken naar de combinatie leverancier én referentie. Zo kunnen meerdere leveranciers immers dezelfde referenties gebruiken. Meer nog, diezelfde referentie kan naar verschillende artikelen verwijzen.  Dezelfde leverancier én referentie combinatie kan alleen maar bij één artikel voorkomen.

 

 

Prioriteit

Standaard wordt hier 1 voorgesteld. Met de spin-knoppen kan men de prioriteit verlagen of verhogen. 1 betekent de hoogste prioriteit, 2 is minder, 9 is de laagste prioriteit. Om de prioriteit te verlagen klikt men op het pijltje naar beneden. Via de knop ernaast, wordt de prioriteit direct op 1 gezet.

Valuta

Indien een prijs in een andere valuta ingegeven wordt, dient men de valutacode hierin in te vullen. Opgelet: deze munt zorgt er voor dat de koers en het bruto bedrag in valuta ingevuld kan worden. Indien geen valutacode ingevuld, kan men de koers en de brutoprijs in valuta ook niet ingeven.

Koers

Bij het invullen van de valutacode wordt automatisch de huidige koers overgenomen. Het is op basis van deze koers dat de brutoprijs berekend wordt. Indien de koersen wijzigen, moet men de 'leveranciers van artikel'-werklijst gebruiken. Daar kan men al deze prijzen snel doen herberekenen met de nieuwste koers.

Bruto in valuta

Bruto prijs in valuta. De valutacode moet gekend zijn.

Bruto

De bruto prijs in dossiermunt (Euro).

Korting

Als de bruto prijs tevens de netto aankoopprijs is, dan wordt dit blanco gelaten.

In dit veld kan men meerdere kortingen tegelijkertijd ingeven. zo wordt

Aankoopconditie

Deze optie is alleen beschikbaar via de module 'uitgebreid aankoopbeheer', en daarbij de optie 'aankoopconditie actief'.

Het zorgt er voor dat men per aankoopinformatie ook nog een aankoopconditie-fiche kan koppelen. Uitgebreide informatie hierover, vindt men terug in de aankoopconditiefiche.

Netto

De nettoprijs wordt steeds berekend. Men kan als gebruiker deze niet zelf instellen. Ze wordt immers berekend uit al dan niet een vreemde valuta, en al dan niet een korting of zelfs ingevulde aankoopconditie.

Info van ...

Om na te zien of de ingevoerde informatie 'up to date' is, gaat DBFACTw bij het bewaren automatisch deze datum aanpassen. Indien meerdere gebruikers prijzen aanpassen, kan men daardoor samen nazien of de prijzen recent aangepast werden.

Het is daarom ook mogelijk om via de selectie op deze datum te filteren. Zo kan men van een bepaalde leverancier gaan nakijken welke prijzen reeds lange tijd (bv. minimum 1 maand) niet bijgewerkt zijn.

Opmerking

Vrij veld om informatie over deze aankoop in te geven

Bv: 'prijs besproken met Vtg x'

Promotie

Een vinkje hierbij zetten, en de gebruiker weet automatisch dat deze prijs een uitzonderlijke promotie-prijs is. Promoties kunnen al dan niet beperkt zijn in tijd, en daarvoor kan men de datums van de promotie al dan niet invullen.

Bij het ingeven van de artikelen op een bestelbon leverancier, zal automatisch nagekeken worden of de datum van het document nog binnen de tijd van de promotie valt, om zeker te zijn dat deze promotie nog in aanmerking komt.

 

Protip

Promoties kunnen ten einde lopen, of kunnen ook ingegeven worden zonder datums. DBFACTw gaat dan zelf gaan zoeken of de 'gewone' prijs ondertussen niet goedkoper is dan de promotieprijs, en beslist op basis daarvan welke prijs het best in aanmerking komt om te bestellen. Zo kan het voorkomen dat een staffelhoeveelheid (bv. 20 stuks) een betere prijs geeft dan de (één stuks) promotieprijs.

 

Via het selectiescherm kan men ook promoties van een leverancier apart opvragen, en zelfs nazien of bepaalde promoties al dan niet geldig zijn. Op deze manier kan men de promoties selecteren die niet meer geldig zijn, en deze informatie in één keer collectief te verwijderen.

 

Promo van

Vanaf deze datum is de promotie geldig. Indien niet ingevuld, gaat DBFACTw er van uit dat deze promotie al altijd geldig was.

Promo tot

Tot deze datum is de promotie geldig. Indien niet ingevuld, gaat DBFACTw er van uit dat de promotie onbeperkt in tijd geldig is.

Verpakking

Alleen zichtbaar indien verpakkingsbeheer actief is in het dossier.

 

Min. Best. Verpak

Alleen zichtbaar indien verpakkingsbeheer actief is in het dossier.

Hier geeft men de verpakkingshoeveelheid in die minimaal besteld moet worden om deze aankoopinformatie te mogen gebruiken.

Minimum bestelling

De minimum hoeveelheid die besteld moet worden om aan deze aankoopinformatie te voldoen. Wordt steeds ingegeven in stockeenheden. Indien een verpakking gekozen is, dan wordt deze minimum bestelling automatisch berekend uit de minimum te bestellen verpakkingshoeveelheid vermenigdvuldigd met het aantal uit de verpakking. Dit gebeurt automatisch, en kan niet gewijzigd worden.

Bestellen per

Niet te verwarren met de minimum bestelling. Als een artikel per 10 moet besteld worden, geeft men hier 10 in. Dit wordt veelal verward met de minimum bestelling. In de meeste gevallen loopt dit echter zeer synchroon. Het is maar in heel uitzonderlijke gevallen dat de 'Bestellen per' ingevuld moet worden.

Iets verder wordt de uitleg in detail gegeven, de praktische manier gebruikswijze in DBFACTw toegelicht.

 

Leveringstermijn

Het aantal dagen, nodig om de levering te voldoen.

Informatie leverancier

Deze informatie wordt automatisch ingevuld indien men gebruik maakt van de online XML module, waarbij informatie rechtstreeks uit de servers van de gekoppelde leveranciers wordt gehaald. Uit het antwoord van de leverancier, wordt de informatie gefilterd en automatisch ingevuld.

 

Protip

Sommige leveranciers ondersteunen zelfs informatie over staffelprijzen. Het volstaat dan de minimum bestelling in te vullen, wellicht met dezelfde referentie. DBFACTw geeft bij de leverancier mee welke hoeveelheid gewenst is, en krijgt automatisch de juiste prijs (voor die hoeveelheid) terug.

Andere leveranciers kunnen zelfs weergeven dat de hoeveelheid gewoon niet in voorraad is, waarna de leverancier voorstelt tegen welke datum die hoeveelheid beschikbaar is.

 

Voorraad

De huidige voorraad van de leverancier (volgens de online check)

Verwacht

Indien niet in voorraad (of niet voldoende in voorraad), wordt hier de verwachte leveringsdatum ingegeven. De leverancier doet een inschatting van zjin backorders om voor te stellen wanneer de gevraagde hoeveelheid vermoedelijk beschikbaar zal zijn.

Info van...

Deze datum wordt ingevuld om aan te duiden hoe recent de online informatie van de leverancier wel is.

 

Functies van de knoppen:

 

Opvragen

Relatie

De basisinformatie van deze leverancier wordt getoond.  Met de functietoets F12 bekomt men snel hetzelfde effect.

 

Historiek receptie

Historiek van de inkoopprijzen van het artikel. Deze lijst is niét beperkt tot de aankopen van de gekozen leverancier. Het is een chronologische volgorde van alle gedane aankopen van het artikel.

 

Omzet jaar in aantallen

Overzicht per maand van de verkochte aantallen van de laatste drie jaar.

 

Omzet jaar

Overzicht per maand van de verkoop omzet van de laatste drie jaar

 

 

 

Online

 

Alleen beschikbaar indien de module 'XML Online leverancier' aanwezig is. Onmiddellijk wordt een verbinding met de server van de leverancier gemaakt, en de prijs, beschikbaarheid en/of leveringstermijn van dit artikel ingevuld.

Opslaan

 

De aangepaste informatie wordt opgeslagen.

 

Met de rechtermuisklik kan men het gedrag van de knop 'Opslaan' lichtjes aanpassen.

Opslaan na korting: door dit aan te vinken, zal na de <Enter> op het veld 'Korting', de fiche automatisch bewaard én gesloten worden. Zeer handig, als men na de bruto prijs of korting onmiddellijk de fiche wenst te bewaren en verder te gaan.

Sluiten na Opslaan: door dit aan te vinken, zal na het opslaan de fiche automatisch sluiten. Indien er een probleem (of fout) is om de informatie te bewaren, blijft de fiche echter zichtbaar.

 

Sluiten

 

Standaard gedrag, ook aan te sturen met Escape.

 

Het verschil tussen 'Minimum Bestelling' en 'bestellen per'

 

In de meeste gevallen zijn deze getallen identiek. Daarmee bedoelen we dat, als een artikel per stuk besteld kan worden, er geen nood is om deze informatie in te vullen. Eerst leggen we de 'normale' bedoeling uit van deze velden. Daarna worden de 'praktische afwijkingen' in DBFACTw in detail uitgelegd:

 

Als we een artikel per stuk moeten bestellen, wordt de minimum bestelhoeveelheid op 1 gezet, en 'Bestellen per', eveneens op 1.

Stel dat we een artikel per 12 moeten bestellen, geven we in 'Bestellen per', 12 stuks in. Het is eigenlijk normaal dat dan de minimum bestelling ook op 12 staat. Immers, hoe kan men anders per 12 bestellen.

Het kan voorkomen dat voor een bepaalde aankoopinformatie een minimum hoeveelheid van 144 stuks moet besteld worden, maar vanaf 144 stuks, mag men bestellen per extra hoeveelheid van 12 stuks. Men kan dus bestellen 144, 156, 168 enz. stuks bestellen.

 

Dit komt in de praktijk echter eerder zelden voor. Daarom hebben we in DBFACTw een praktische benadering: indien men de 'Bestellen per' niet invult, gaat DBFACTw er automatisch van uit dat we de 'minimum bestelling' wensen te vermenigvuldigen.  Door in minimum bestelling bv. 12 in te vullen, en bij 'Bestellen per', een 0 (nul) te laten staan, zal DBFACTw er automatisch van uit gaan dat de minimum bestelhoeveelheid 12 is, maar dat dan 12, 24, 36, 48 etc. stuks besteld kunnen worden. M.a.w. indein bij een 'bestellen per' niets ingevuld is, wordt daar automatisch dezelfde waarde verondersteld als bij de 'minimum bestelhoeveelheid'.

 

Als men dan toch uitzonderlijk 'vanaf 12 stuks' kan bestellen, m.a.w. 12 of 13 of 14 etc.  wenst te bestellen, dan kan men bij minimum bestelhoeveelheid 12 ingeven, en bij 'bestellen per' een 1 invullen.

 

Klungelalarm

In vele dossiers wordt het aantal decimalen voor de aantallen meestal op 2 of zelfs 3 gezet. Zo vermijdt men dat men geen 1.5 meter kan verkopen. Het kan daardoor voorkomen dat men toch per meter moet aankopen, of zelfs per halve meter). In dit laatste geval volstaat het in het veld 'minimum bestelling'  0.5 in te vullen, en ook bij 'bestellen per' 0.5 in te vullen.

Gelijkaardig daarmee het volgende: een artikel wordt verkocht per centimeter, maar aangekocht per meter. De stockeenheid is dan 'meter', maar gezien de 2 decimalen, kan men verkopen aan zelfs 0,1 meter, of 10 centimeter. Als de aankoop steeds per meter gebeurt, volstaat het in dit geval in de minimum bestelling 1 in te vullen, en de 'bestellen per' leeg te laten.