Leveradressen bij XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Leveradressen bij XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het 8.B.2.1. schermn kan je leveringsadressen opgeven.
Per leveringsadres kan je een Divisie en Stockplaats instellen

 

Als je dan een bestelbon leverancier opmaakt, dan wordt er in volgende volgorde gekeken of er een toepasselijk Leveringsadres te vinden is in de XML gegevens :

 

-Is er een adres voor de Divisie op Bestelbon en voor de Stockplaats op de bestelbon (deze laatste enkel zichtbaar als helpkey 928010 aanstaat)

 

-Zoniet, is er een adres voor de Divisie op Bestelbon waar de stockplaats van het adres niet ingevuld is of op Multistock staat

 

-Zoniet, is er een adres voor de Stockplaats op de bestelbon waar de Divisie op het adres niet ingevuld of Multi-Divisie is

 

-Zoniet, is er een adres op Multidivisie of zonder divisie, en op Multistock of zonder stockplaats  (dit is dan in feite een adres wat ALTIJD zou genomen worden mocht een van de andere voorwaarden niet voldoet.