Layout kasticket

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Point-Of-Sale > Instellingen Kasverkopen >

Layout kasticket

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Er wordt in de layout van een kasticket duidelijke een onderscheid gemaakt in de hoofding, detail en voettekst. Per sectie kunnen een aantal velden worden gebruikt die elk op een regel komen te staan. De lengte van een regel is beperkt en gezond verstand zorgt er voor dat de lay-out leesbaar blijft.

 

Bovenaan kies je eerst het type ticket dat je wil aanpassen.

 

Een regel toevoegen : om een regel toe te voegen kies je eerst waar je de regel wil toevoegen, nl. de hoofding, de detailregels of de voettekst. Vervolgens kies je rechts ervan welk veld je wil toevoegen. Dit kunnen de firmagegevens zijn of de artikelgegevens of zelfs vrije teksten die je zelf kan definiëren via de knop "Eigen teksten". Vervolgens kan je de lettergrootte, de uitlijning en de onderlijning, enz. instellen. Om de lijn toe te voegen klik je op "Lijn toevoegen".

 

2 of meer velden op 1 lijn : als je bvb. in de detailregels naast het artikelnummer het aantal wil, maak je eerst een regel aan met het artikelnummer zoals hierboven beschreven en vervolgens klik je op het vergrootgals van het veld daaronder en plaats je een volgend veld, eventueel gescheiden door spaties.

 

Een regel verwijderen : om een regel te verwijderen duidt je eerst de regel aan die je wil verwijderen en vervolgens klik je op "Lijn verwijderen".

 

Een regel wijzigen : om een regel te wijzigen klik je eerst op de knop "Regel wijzigen". Deze blijft ingedrukt. Vervolgens duidt je de regel aan die je wil wijzigen en kiest een ander veld of je veranderd de layout ervan. Je klikt op "Lijn toevoegen" en de regel is gewijzigd.

 

Regel en kasticket Bewaren : Om je layout te bewaren klik je op "Bewaren". Er wordt ook gevraagd je werk te bewaren als je het scherm probeert te verlaten en de gegevens gewijzigd zijn. Je kan

 

Printvoorbeeld : Je kan ten allen tijde een printvoorbeeld maken van je ticketlayout op voorwaarde dat de ticketprinter goed is geïnstalleerd.

Het geheel vraagt wat oefening maar laat ons ervan uitgaan dat je dit niet dagelijk heoft te doen en dat dit dus moet volstaan om een éénmalige porpere layout aan te maken.