Kosten toekennen aan artikel

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kosten toekennen aan artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de knop 'Kosten' kunt u op een artikel de nodige kosten toevoegen of verwijderen. U krijgt dan onderliggende functie:

 

 

 

Kost

U geeft hier een kost code in. Indien deze bestaat, wordt deze onmiddellijk in de lijst geplaatst. Indien deze niét bestaat, dan wordt u een lijst voorgelegd met de codes die op dat moment beschikbaar zijn. Door de juiste keuze te maken, wordt deze keuze in het lijstje toegevoegd.

Verwijderen

Een aangeduide kost in de lijst wordt verwijderd.

Opslaan

Pas nadat u deze knop heeft gebruikt, worden de wijzigingen op het artikel doorgevoerd:

- toegevoegde kosten worden bijgezet

- verwijderde kosten worden definitief van het artikel verwijderd