Kostendefinitie conversie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer > Kostendefinitie werklijst >

Kostendefinitie conversie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aangezien sommige kostendefinities soms gewijzigd worden, hebben we, waar mogelijk, een aantal conversieroutines ingebouwd.

 

Recupel codes van 2007 omvormen naar recupel 2008

De recupel codes van 2007 waren ingedeeld in hoofdstukken en punten. Deze codes konden door DBFACTw automatisch aangemaakt worden door gebruik te maken van de 'import'functie op de werklijst.  De codes werden dan automatisch aangemaakt als  bv. REC0103, dwz. hoofdstuk 1, recupel item nr. 3.

Voor Recupel 2008 (vanaf juli) is dit compleet veranderd. Via de import knop kan men onmiddellijk de nieuwste codes aanmaken, zodat daar geen tijd in verloren wordt. Zie daarvoor "kostendefinitiewerklijst" waar u de juiste informatie over import kunt verkrijgen.

 

Eens zowel de codes van 2007 én 2008 bestaan, wensen we de artikelen te wijzigen, en de codes van 2007 om te vormen naar codes van 2008. Daarvoor is een 'conversietabel' in DBFACTw ingebouwd.

Deze conversie kunt u ten allen tijde opnieuw laten lopen, waarbij de oude codes gecontroleerd worden, en omgevormd worden naar nieuwe codes.

 

Volgende opties zijn mogelijk bij de conversie

 

 

 

Recupel codes van 2007 omvormen naar recupel 2008

Alle codes van 2007 worden overlopen, en er wordt nagezien welke nieuwe code daar tegenover staat. Daarbij worden voor alle artikelen waar de bestaande 2007-code aan gekoppeld is, de code automatisch veranderd naar de nieuwe code.

Opgelet: deze functie geldt wel voor de artikelen zelf, maar niét voor de documenten waarop ze gebruikt worden.

Alleen de codes die ondubbelzinnig geconverteerd kunnen worden van een oude naar nieuwe code Omschrijving

Jammer genoeg zijn er bepaalde oude codes die uitsplitst zijn over meerdere nieuwe codes. Standaard wordt de 'grootste groep' van artikelen gekozen waar de nieuwe code voor geldt, zodat er wellicht (een minderheid van) artikelen een verkeerde nieuwe recupel code hebben gekregen. Op de website van recupel vindt u hier extra informatie over, en ook hieronder.

Psychologische prijzen in de artikelen behouden

De recupel tarieven zijn ook gewijzigd. Nochtans wilt men de normale verkoopprijzen (incluis de kosten en btw dus) verder behouden.  De 'psychologische verkoopprijs wordt behouden doordat de winkelprijs incl. btw maar excl. kosten netjes aan te passen, zodat de prijs inclusief de aangepaste kosten dezelfde prijs blijft.

Ongebruikte codes van 2007 automatisch uitvegen

Om de lijst overzichtelijk te houden, worden de oude codes verwijderd, of waar de code niet meer verwijderd kan worden (omdat ie al in gebruik is), automatisch op 'niet actief' gezet.

 

 

Enkele voorbeelden van codes die niet eenduidig geconverteerd kunnen worden:

1.2 Grote apparaten --> 01.08.02  maar de strijkmachines in deze groep worden geconverteerd naar 02.08.02

 

1.3 Kleine huishoudelijke apparaten --> 02.08.02 maar de dampkappen, de elektrische kook- en/of warmhoudplaten (meervoudig), gaskook- of warmhoudplaten, gecombineerde ovens, inbouwgrillen krijgen als code 01.08.02

 

2.1 Beeldweergaveapparatuur: nagenoeg alles wordt 04.08.01 (televisietoestel), maar de optie GPS toestellen die ook onder deze groep vielen in 2007, krijgen een aparte groep  03.08.02