Rapportage kosten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Rapportage kosten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor organisaties die (veel) exporteren of importeren, is deze manier van werken heel belangrijk.  

Er zijn immers twee belangrijke situaties, waarbij u zelf moet instaan voor de administratie (betaling of recuperatie) van de kosten.

 

Als u exporteert, wordt  op de verkoopfactuur geen kosten vermeld. Nochtans heeft u die bij de aankoop betaald.  Daarom kan u berekenen hoeveel kosten u betaald heeft, maar via de verkoop niet kunt recupereren. Dit bedrag, dat u via deze lijsten kunt bekomen, kunt u dan bij de betreffende kost-organisatie recupereren.

 

Anderzijds, als u importeert, wordt door de leverancier geen kost gevraagd.  Daarom moet u deze zelf afdragen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor deze kosten.

 

DBFACT voorziet in een berekening van deze kosten. Deze dienen op regelmatige basis (bv. maandelijks) afgedrukt en bewaard te worden.

 

Om optimaal deze berekeningen te kunnen maken, vragen we u rekening te houden met de volgende procedures:

 

Zorg voor regelmaat.  Druk iedere maand deze lijsten af, en bewaar ze. Immers, als er codes aangepast zouden zijn, zullen de lijsten een ander resultaat geven.  Doe dit ook zeker vooraleer u eventueel bepaalde codes zou wijzigen!

Kostencodes: in DBFACT kunt u vrije kosten gebruiken, of de kostencodes.  We raden heel sterk aan de kostencodes te gebruiken, omdat het ook een bijkomende informatie en controle geeft van welke kosten er berekend dienden te worden voor de betreffende periode.  

Veranderen van codes:  de mogelijkheid bestaat dat een kosten-organisatie de tarieven verandert.  Daarom voorzien we in DBFACT de mogelijkheid om de codes te converteren.  (zie conversie in de kostendefinitiewerklijst).

 

 

Protip

Druk deze lijst maandelijks af en bewaar ze.

Als er codes gewijzigd moeten worden, doe dit nadat u de lijst heeft afgedrukt.