Kostendefinitie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kostendefinitie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per kost definitie kan men het algemeen gedrag van de kost gaan bijhouden. U zult versteld zijn over het aantal zaken dat per kost ingesteld kan worden. In hetgeen volgt worden alle instellingen van een kost gedetailleerd. Er zijn zelfs twee schermen om de informatie per kostendefintie vast te leggen. Deze worden één per één besproken:

 

Het hoofdscherm

 

 

 

Code

Vrij in te geven. Deze code kan ook gewijzigd worden, en is vooral van belang voor een snelle ingave van de kosten.

Omschrijving

Een korte omschrijving, die aanduidt over welke kost het gaat. Een typische omschrijving 'Recupel klein huishoud', 'Bebat', 'Reprobel scanner', 'Recupel op koelkasten'. Deze omschrijving wordt gebruikt om over te nemen als omschrijvign op een document.

Artikel

Dit artikel wordt gebruikt om de kost op het document bij te plaatsen.

 

Protip

Gebruik één en hetzelfde artikel per soort kost (bv. Recupel wordt één artikel 'Recyclagebijdrage Recupel')

 

Btw

Btw Taxartikel: De BTW Code nemen die aan het hier in te vullen artikel hangt

Btw Hoofdartikel : neem de BTW Code van het artikel waaraan dit artikel gekoppeld is

Vrije BTW Code BTW Incl : een vrij in te geven BTW Code op dit scherm waarbij voorrang voor de berekening gegeven wordt aan het Inclusief bedrag

Vrije BTW Code BTW Excl : een vrij in te geven BTW Code op dit scherm waarbij voorrang voor de berekening gegeven wordt aan het Exclusief bedrag

Btw Code

Indien u voor een vrije BTW code kiest, kunt u hier de gewenste btw-code ingeven.

Factor/Bedrag

Afhankelijk van de basis, wordt hier een factor of een bedrag ingegeven. Naast het invulveld staat vermeld welke getal hier ingegeven moet worden (bv: € excl. btw)

Basis

Er wordt bepaald op welke basis de aanvullende kost berekend wordt. Een kost kan afhankelijk zijn van het aantal dat op een regel gespecificeerd is, of op basis van andere oorzaken. Verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar:

 

Regel aantal : Het ingegeven bedrag wordt zoveel keer aangerekend als er aantallen verkocht worden van het artikel waaraan deze tax gekoppeld is

Gewicht KG : Het bedrag wordt bepaald door het gewicht van het artikle waaraan deze tax gekoppeld is maal de factor die hier ingegeven is

Regeltotaal Excl. BTW : De kost bedraagt een factor van het regeltotaal van het artikle waaraan deze kost gekoppeld is

Eenmalig per artikel : het ingevulde bedrag wordt éénmaal aangerekend, ongeacht het aantal verkochte artikelen waaraan deze kost gekoppeld is.

 

 

Extra informatie

 

 

 

Geldig vanaf

Deze datum kan men leeg houden. In dat geval wordt hier geen rekening mee gehouden indien het document van vòòr deze datum is. Zo kan men nieuwe kosten die vanaf een bepaalde datum slechts gelden, reeds op voorhand in uw dossier ingeven. Gebruik deze mogelijkheid met de nodige voorzichtigheid. U krijgt geen waarschuwing in documenten dat een kost niét toegevoegd wordt.

Verantwoordelijk

Deze optie is vooral voor de recupel administratie van belang. Indien dit aangevinkt wordt, kunt u een lijst krijgen van de artikelen die u importeert uit het buitenland, en waarvoor u dan zelf verantwoordelijk bent, zodat u een aangifte moet doen naar Recupel voor de geïmporteerde artikelen. U moet dan zelf een aangifte doen van deze artikelen bij recupel, en de recupelbijdrage zelf afdragen.

Handelskorting toegestaan

Mag op deze kost, indien op een document vermeld, ook handelskorting toegekend worden, indien deze handelskorting ook berekend wordt voor het hoofdartikel.

Financiële korting toestaan

Bij de meeste kosten en/of taksen is financiële korting niet toegestaan. U kunt dit echter wel aanvinken indien gewenst.

Verrekening

Hiermee wordt aangeduid wanneer de kost in rekening wordt gebracht. Immers, bepaalde kosten moeten niet op àlle documenten vermeld worden. Het aantal mogelijkheden zal in de toekomst hier wellicht nog uitgebreid worden. Vandaag krijgt u de keuze uit:

 

Altijd : kost wordt altijd aangerekend

Niet bij export en intracommunautair : kost wordt niet aangerekend indien het een document betreft met Soort BTW Export of Intracommunautair

 

Type

Indicatie welk type kost het betreft. Is nodig om de kosten te kunnen groeperen per type. De instellingen in de Veranderen Variabelen baseren zich ook op deze instelling. Zo wordt, indien u de type kosten van een artikel apart wenst te berekenen, automatisch gegroepeerd volgens deze types (zo kunt u van een artikel de totale recupel kost berekenen).

Categorie

Per regel in een document kan de kost ernaast afgedrukt worden. Deze manier van afdruk wordt bepaald bij de kostendefinitie. Omdat er veel meer kosten definities zijn, zou het onhandig zijn het aantal kolommen nodig te hebben voor al deze kosten. Daarvoor wordt de 'categorie' gebruikt: afhankelijk van de gekozen categorie, wordt het bedrag in de desbetreffende kolom bijgeteld en afgedrukt.

Een aantal 'kolommen' zijn in deze zin reeds voorgedefiniëerd.

 

Leeggoed : wordt op regelniveau berekend en er komt geen taxregel in de documenten

Tax : standaard instelling voor Bebat, Reprobel, etc…

Kolom 3 en Kolom 4 : voor toekomstig gebruik.

 

Info

Vrije informatie, vrij in te geven. Zo kunt u commentaar voorzien waarvoor en wanneer deze kost in rekening gebracht moet worden.