Kostendefinitie werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kostendefinitie werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst kunt u alle gedefiniëerde 'aanvullende kosten' in een overzichtelijke lijst weergeven en beheren. Deze lijst is gebaseerd op het principe van een werklijst.

 

 

 

Tal van selecties zijn mogelijk, maar dit wordt verder besproken in de 'kostendefinitie selectie'.

 

Nieuw

Een nieuwe kost definitie wordt aangemaakt.  U heeft de mogelijkheid om ook een nieuwe code te maken, gebaseerd op een bestaande code. Daarvoor kiest u voor 'Nieuw met overname'. De gegevens van de aangeduide code zullen overgenomen worden, klaar om een nieuwe kostendefinitie aan te maken. U gebruikt een nieuwe code, past bv. de factor aan en de kost is heel snel aangemaakt.

Opvragen

U kunt verschillende elementen opvragen:

De kostendefinitie

De artikelfiche voor het artikel dat aan de gekozen kostendefinitie gekoppeld is

De werklijst van de artikelen die aan deze kostendefinitie gekoppeld zijn.

Wijzigen

De kostendefinitie wijzigen. Indien u bepaalde informatie op de kostendefinitie wijzigt, zal dit niét doorgevoerd worden in de documenten. Immers, het is tijdens de overname van het artikel op het document dat bepaald wordt welke eigenschappen van de definitie overgenomen moeten worden.

Indien een kost er totaal anders gaat uitzien, bv. u verandert de kost qua type of berekeningswijze, kunt u op deze manier onverwachte resultaten verkrijgen. Het is daarom raadzaam eerder nieuwe kostendefinities aan te maken, en via de knop 'samenvoegen' de bestaande kost te vervangen door de nieuwe kostendefinitie

Markeren

Standaard gedrag van een werklijst

Verwijderen

U kunt een kost verwijderen. Echter, het verwijderen is aan een aantal belangrijke voorwaarden onderworpen.

 

Eerste voorwaarde: kostencode niet meer aan een artikel gekoppeld

 

Indien er een artikel bestaat dat nog steeds gekoppeld is aan een kostendefinitie, kunt u deze kostendefinitie niét verwijderen. Het volstaat de kosten bij de artikelen te verwijderen of te vervangen door een andere kost, zodat de kostendefinitie daarna wel verwijderd kan worden.

 

Tweede voorwaarde: kostencode niet aan een document gekoppeld

 

Indien blijkt dat een kostendefinitie, ooit al gebruikt werd op een document, dan kunt u de kost niét meer verwijderen. U beschikt wel over de mogelijkheid om de kost 'niet actief' te zetten, door op de kostendefinitie-fiche op 'onzichtbaar' staat. Bij het ingeven of opvragen van de lijst van kosten, zal deze kost niet meer actief voorgesteld worden.

 

Protip

Gebruik de knop 'opvragen' om na te gaan welke artikelen aan deze kostendefinitie gekoppeld zijn. Zo kunt u nagaan of u een bepaalde kostendefinitie zult kunnen verwijderen, of waarom u de kost niét kunt verwijderen.

 

Indien u meerdere kostendefinities in één beweging wenst te verwijderen, kunt u dat met de knop 'markeren', en daarna verwijderen. Echter, daardoor krijgt u geen informatie over de oorzaak waarom een bepaalde definitie niet verwijderd kon worden. De niet verwijderde kostendefinities blijven gemarkeerd, zodat u makkelijk kunt nagaan welke kostendefinities niét verwijderd konden worden.

 

Import

Via deze functie kan u heel snel de kostendefinities aanmaken. Ook de Recupel codes van 2008 kunt u zo makkelijk aanmaken. Deze krijgen dan automatisch de nummering RECXXYYZZ waarbij de XXYYZZ overeenkomt met de codering die door de vzw Recupel zelf wordt gehanteerd in de lijst van de codes van 2008 (XX.YY.ZZ)

 

 

Protip

Gebruik deze optie om op een handige manier de nieuwe kostendefinities aan te maken. Met een druk op de knop krijgt u alle nieuwe (recupel)definities toegevoegd. Het volstaat dan via de functie 'samenvoegen' om de bestaande  kosten over te zetten naar de nieuwe gedefiniëerde kosten.

 

 

Alle op dat moment gangbaar zijnde tarieven worden aangemaakt. Indien een code reeds bestaat, wordt ze niet bijgemaakt, maar wel ook gewijzigd. Alle codes worden aangemaakt, maar doordat deze nog niet gebruikt zijn op een document en/of een artikel, zult u makkelijk de overtollige recupel codes onmiddellijk kunnen verwijderen.

 

Voor Recupel 2007 gelden volgende regels:

U vindt de nummering van de codes volgens RECXXYY, waarbij XX verwijst naar het hoofdstuk waaronder de code valt, en YY de eigenlijke code van recupel:

 

Hoofdstuk

Omschrijving

01

Huishoudelijke apparaten

02

Audio & videoapparatuur

03

Kleine huishoudelijke apparaten

04

ICT (informatica)

05

Elektrisch gereedschap

06

Verlichtingsarmaturen en lampen

07

Elektronische medische en test apparten

 

Voor extra informatie, verwijzen we uiteraard naar www.recupel.be

 

Samenvoegen

Zeer handige functie om uw kostendefinities, gekoppeld aan artikelen, te vervangen en de oude kosten te verwijderen. Het principe is steeds eenvoudig: u markeert twee kostendefinities. De kostendefinitie die als laatste gemarkeerd is (en dus in het 'geel' aangeduid staat), zal de kost zijn die zal overgehouden worden.  Er wordt overlopen welke artikelen de te vervangen kost hebben, daar wordt de gekozen kost van afgehaald en de nieuwe kost wordt er aan toegevoegd.

Eens samengevoegd, wordt de oude kost automatisch verwijderd, of toch een poging gedaan om te verwijderen. Waarom dit niet altijd mogelijk is, wordt bij de knop 'verwijderen' besproken. Dezelfde denkwijze wordt daarvoor immers toegepast.

 

De samenvoeging kan op twee wijzen gebeuren:

Kost vervangen: In geval de waarde van deze kosten verschilt, zal de prijs incl. btw en kosten gewijzigd zijn. Dit is zeker niet steeds hetgeen we wensen, maar in groothandelsondernemingen is dit geen enkel probleem.

Kost vervangen met behoud van winkelprijs incl. kosten: Deze optie doet hetzelfde als de eerste optie, met dien verstande dat herberekend wordt hoe de totale kost van de kosten zou wijzigen. In deze zin, wordt eerst de totale prijs berekend incl. de kosten. Na de wijziging van de kosten, gaat DBFACTw de winkelprijs (incl. btw) automatisch aanpassen, zodat de prijs incl. btw én kosten op hetzelfde 'psychologische bedrag' uitkomt. Deze werkwijze wordt vooral toegepast voor handelsondernemingen, die reeds prijsetiketten hebben gemaakt en daar de typische afrondingen gebruiken, zoals 499,50 € of 5,95 €

Afdrukken

Een overzicht van de gedefiniëerde kostendefinities wordt afgedrukt.

Sluiten

Standaard werklijst gedrag.