Kosten in documenten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kosten in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ingave van kosten op documenten

 

Kosten worden in documenten automatisch als bijkomende regels toegevoegd. Deze zijn ingevuld a.d.h.v. de kosten die gekoppeld zijn aan het artikel. DBFACTw onthoudt netjes welke kosten er eigenlijk gekoppeld zijn aan het ingevoerde artikel. Zo zal, bij het wijzigen van aantallen of prijzen, automatisch de kost herberekend worden op basis van de nieuwe prijs en/of korting.

Opgelet: heel wat kosten zijn onafhankelijk van de prijs van het artikel, maar er zijn kosten waar deze regel niet op gaat. Zo kan reprobel een kost zijn die afhankelijk van de afgesproken prijs van het (hoofd)-artikel, een percentage van deze prijs als kost aangerekend krijgt.

 

Afdrukken van kosten in documenten

 

Protip

De kosten kunnen bij afdruk van het document worden samengeteld per kost individueel of per type kost (bvb. alle recupels tesamen). Helpkeys 941011 en 941012. Op de leveringsbon/magazijnbon, bestelbon leverancier en de receptiebon is het mogelijk om de kosten niet te vermelden bij afdruk (helpkeys 941013 tot 941016).

 

Voor het afdrukken zijn volgende velden ter bechikking :

 

KOSTENTOTAAL AUTEURSRECHTEN (C)

Totaal kosten auteursrechten karakter

KOSTENTOTAAL AUTEURSRECHTEN (N)

Totaal kosten auteursrechten numerisch

KOSTENTOTAAL RECUPEL (C)

Totaal kosten recupel karakter

KOSTENTOTAAL RECUPEL (N)

Totaal kosten recupel numerisch

KOSTENTOTAAL BEBAT (C)

Totaal kosten bebat karakter

KOSTENTOTAAL BEBAT (N)

Totaal kosten bebat numerisch

KOSTENTOTAAL FOST+ (C)

Totaal kosten Fost+ karakter

KOSTENTOTAAL FOST+ (N)

Totaal kosten Fost+ numerisch

KOSTENTOTAAL REPROBEL (C)

Totaal kosten Reprobel karakter

KOSTENTOTAAL REPROBEL (N)

Totaal kosten Reprobel numerisch

KOSTENTOTAAL ANDERE (C)

Totaal kosten die niet behoren tot bovenstaande karakter

KOSTENTOTAAL ANDERE (N)

Totaal kosten die niet behoren tot bovenstaande numerisch

 

 

Kosten als artikel

 

Een kost wordt op een document automatisch beschouwd als een artikel, met daaraan de desbetreffende informatie, zoals te gebruiken grootboekrekeningen of btw-code.

 

Klungelalarm

Dit houdt ook in dat bij creatie van backorders deze 'kost'-artikelen terug te vinden zijn. U moét daarom ook deze artikelen overnemen op de kasverkoop, leveringsbon of factuur, opdat deze in rekening worden gebracht. Dezelfde redenering geldt ook voor bestelbon leverancier, met de receptie als gevolg. Ook daar moet u de aan te rekenen kosten 'overnemen'.

 

Protip

Bij het afpunten van de recepties, kan men de optie "Toon kosten per artikel" aanvinken. Dan ziet u per overgenomen artikel de kosten in detail.