Kosten importeren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kosten importeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de module 'artikelimport' beschikt u ook over de mogelijkheid om tegelijkertijd meerdere kosten mee te importeren. Deze kosten worden automatisch toegevoegd tot het artikel. Kosten verwijderen van een artikel is via de import nog niet mogelijk.

 

De kosten 'koppelt' u onderaan de lijst van de te koppelen velden. Indien er een koppeling is, wordt nagegaan of deze bestaat, en wordt gepoogd deze automatisch te koppelen aan het artikel. Indien de kost al aan het artikel gekoppeld was, zal DBFACTw deze niét automatisch nog een extra keer aan het artikel koppelen (bv. om twee keer aan te rekenen).

 

Protip

Gebruik altijd een matching tabel, omdat het nagenoeg onmogelijk is dat u weet welke interne kostencodes u gebruikt voor uw kosten definities. Hetgeen u terugvindt in uw bron (meestal een rekenblad), komt nagenoeg nooit overeen met de specifieke kostencode.