Kosten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Kosten- en taksenbeheer >

Kosten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met (aanvullende) kosten wordt bedoeld: alle supplementaire aangerekende kosten per artikel dat op een document wordt gezet. Om deze module in gebruik te nemen, moeten eerst de kosten gedefiniëerd worden. Daarvoor gebruiken we de kosten definitie werklijst.

Eens kosten aangemaakt, kunnen we deze toewijzen aan één of meerdere artikelen. Daarvoor zijn verschillende functies beschikbaar.

 

Kosten kunnen aan bepaalde groepen worden toegewezen. Als een nieuw artikel , dat valt onder een bepaalde groep, wordt aangemaakt, worden automatisch de kosten die vastgelegd zijn bij die groep aangemaakt.

Per artikel kunnen we manueel de kosten toevoegen. Dit wordt teruggevonden onder de knop 'kosten' op de artikelfiche, of bij de artikellijst onder de knop 'Opvragen' kosten. In dit schermpje kan men heel snel kosten verwijderen of kosten toevoegen aan een artikel.

Met de artikel prijs werklijst kunnen meerdere artikelen tegelijkertijd een bepaalde kost toegewezen krijgen, of zelfs verwijderd.

Via de artikelimportwizard bestaat de mogelijkheid om automatisch kosten toe te voegen aan bepaalde artikelen.

 

Protip

Kosten hebben tot heel wat prijsberekeningsproblemen geleid. Immers, commerciële ondernemingen wensen de 'psychologische prijs' te berekenen, waarbij ook de kosten inbegrepen moeten zijn. DBFACTw heeft dit opgelost, door zowel de winkelprijs incl. de kosten in te kunnen geven, of zonder de kosten.

 

U kunt zelf naar eigendunk kosten gaan bijdefiniëren, maar een aantal types zijn reeds voorgedefiniëerd:

 

Recupel

De recyclagebijdrage op elektronische apparten, zie www.recupel.be. Op onze website staat ook een rekenblad met alle kostendefinities (zie verder) die eigen zijn aan recupel. Zie hiervoor de DBFACTw website.

Reprobel

Vooral voor scanners en andere 'reproductie'-apparten.

Bebat

Recuperatie van batterijen, met de taksen daarop verrekend

Fostplus

Verpakkingsbijdrages

Auvibel

Ook auteursrechten genoemd. Specifiek voor CD's, DVD's etc.

Leeggoed

Indien u het leeggoed gewoon als extra kost op documenten wenst bij te plaatsen, kan dat adhv deze module