Koppelingen aanmaken

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Importwizard > Hoe de module relatie-import gebruiken? > Excellijst met relaties importeren >

Koppelingen aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

In dit scherm zien we de al de verschillende mogelijkheden van koppeling, m.a.w. hier zien we elk beschikbaar veld van DBFACTw waaraan een bepaalde waarde kan gekoppeld worden.

We gaan nu niet al deze velden overlopen, enkel de meest belangrijke … maar als u meer informatie wenst hierover, contacteer ons dan gerust.

 

In ons voorbeeld hebben we slechts een aantal gedefinieerde kolommen in onze Excel lijst staan, en dit zijn de meest gebruikte:

1.Relatie naam

2.   Relatie voornaam

2.Relatie adres
3.Relatie postcode
4.Relatie plaats
5.Relatie telefoon 1
6.Relatie fax

 

Laat ons beginnen met het koppelen van de kolom 'Relatie naam' aan het veld in DBFACTw 'Relatienaam'.

We duiden met onze muis deze regel aan (de regel komt geel te staan) en we drukken op de button <Bewerk koppeling>.

 

 

Hier heeft u weer een aantal mogelijkheden:

 

1.U kunt aan dit veld een 'Standaard waarde' meegeven, maar voor dit veld lijkt het ons niet interessant.
2.U kunt werken met een directe koppeling naar een bepaald importveld, dit is de meest gekozen optie vermits we alle relevante velden beschikbaar hebben in onze Excel lijst.
3.U kunt ook met een formule werken, deze optie wordt vooral gebruikt als u bijv. 2 velden aan elkaar wilt koppelen. Vermits dat dit dezelfde formules zijn als in onze artikelimportwizard verwijzen we graag naar deze sectie.

 

We gaan even terug naar ons voorbeeld en wensen dus de kolom 'Relatie naam' te koppelen. We selecteren dus 'Directe koppeling aan importveld' en selecteren daar de 'kop' van onze kolom in ons Excel bestand met als naam 'anaam' (in dit geval de achternaam).

 

 

We drukken daarna op de button <Opslaan>, en we zien dat deze gekoppeld is.

Zo gaan we verder met de koppelingen als 'Relatie voornaam'  en de overige koppelingen zodat we uiteindelijk volgend resultaat hebben in het overzicht van de koppelingen.

 

 

Klungelalarm

De veldnamen waar een vinkje staat in de kolom 'Verplicht' zijn uiteraard veldnamen die verplicht moeten worden gekoppeld.