Kolommen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Vaste bewerkingen >

Kolommen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze velden zijn voor ons, boekhouders, vrij vanzelfsprekend. Zoals altijd bij DBFACT werden de zaken zo eenvoudig mogelijk, maar daarom niet minder krachtig, gehouden.

 

1ste kolom

Dient om de regel standaard over te nemen. Bij het overnemen van een vaste bewerking worden immers enkel die regels overgenomen die aangevinkt zijn. Deze zijn natuurlijk bij de overname in een diverse of een aankoopfactuur wijzigbaar. Het gaat hier enkel om een standaardinstelling.

Rekening

Vul hier de grootboekrekening in die zal moeten worden gedebiteerd of gecrediteerd.

Omschrijving

Wordt automatisch door DBFACT ingevuld met de omschrijving van de rekening.

Bedrag

Dit veld hoeft niet verplichtend ingevuld te worden. Hier KAN dus het bedrag worden ingevuld dat vast verwerkt moet worden.

Soort

Hier wordt aangegeven of het bedrag uit vorige kolom moet gedebiteerd of gecrediteerd worden.

Vak

Duidt aan of eventueel een vak van de BTW aangifte moet worden bewerkt met de regel van de vaste bewerking (heel nuttig voor vaste bewerkingen die gebruikt worden in aankoopfacturen zoals leasings e.d.m.)

Opmerking

Om eventuele opmerkingen in te geven.