Button <Relatie>

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > CODA module > Coda bericht inlezen >

Button <Relatie>

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naar gelang het geval zal een klik op deze button verschillende mogelijkheden bieden. Allereerst wordt de keuze geboden om op 'Klant' of 'Leverancier' te boeken:

 

Indien de relatie niet werd herkend, wordt de mogelijkheid geboden om de relatie op te zoeken of aan te maken, in het gewone relatiescherm.

 

Daarna wordt de mogelijkheid geboden de rekening courant te raadplegen of rechtstreeks te boeken op de Klant of Leverancier (naargelang wat eerst werd gekozen).

-Indien voor een rechtstreekse boeking wordt gekozen omdat er zekerheid is dat er geen document is die bij de betaling hoort, zal DBFACTw de lijn gewoon op klant toewijzen en komt in de kolom 'Code' in de grid het relatienummer te staan, voorafgegaan door 'K' voor Klant of 'L' voor Leverancier.

- Indien wordt gekozen voor 'Rekening Courant', wordt deze getoond met het volgend scherm:
 

 

 

Hoofding

 

Klant

Naam van de relatie zoals eerder gekozen.

Bedrag

Totaal toe te wijzen bedrag volgens het CODA bericht.

 

 

Grid (hier worden enkel de niet-afgepunte bedragen getoond)

 

Mark

Dit zijn drukknoppen waarmee de over te nemen documenten gemarkeerd worden.

Document

Nummer van het document waar van toepassing.

Datum

Datum van het document. Voor de leveranciers is het steeds de boekingsdatum van het document dat getoond wordt. Voor de klanten is het de factuurdatum.

Omschrijving

Omschrijving van het document.

Debet

Debetbedrag van de lijn of van het document.

Credit

Creditbedrag van de lijn of van het document.

Opmerking

Opmerking die met het document meegegeven werd.

 

 

Extra velden

 

Mededeling

Gewone mededeling die in het CODA bericht verwerkt zit.

Extra Mededeling

Extra mededeling die in het CODA bericht verwerkt zit.

Vervaldatum

De vervaldatum van het document welke herkend is door DBFACTw.

Document disconto

Het bedrag aan disconto van het document welke herkend is door DBFACTw.

Document kredietbep.

Het bedrag aan kredietbeperking van het document welke herkend is door DBFACTw.

Op Relatie

Bedrag dat 'Op relatie' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button <Op relatie>, hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Disconto

Bedrag dat aan 'Disconto' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button <Disconto>, hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkeys 913001 en 913002.

Kredietbeperking

Bedrag dat aan 'Kredietbeperking' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button <Kredietbeperking>, hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkey 913008.

Betalingsverschil

Bedrag dat aan 'betalingsverschillen' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button <Betal. Verschil>, hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkeys 913013 en 913014.

Bankkosten

Bedrag dat aan 'Bankkosten' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button <Bankkosten>, hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkey 913011.

Toe te kennen

Bedrag van de CODA lijn dat nog dient toegewezen te worden. Dit is het verschil tussen het totaal bedrag op de CODA lijn en het bedrag dat op 'relatie', 'disconto' en 'betalingsverschil' werd toegewezen.

 

 

Buttons

 

Herstel regel

Herstelt de originele situatie naar de originele na gebruik van de button <Naar regel>.

Naar Regel

Laat toe om een afwijkend bedrag aan een document toe te wijzen. Dit wordt gebruikt in geval dat een klant een gedeeltelijke betaling doet op een bepaalde factuur. Op die manier wordt de betaling aan het document gekoppeld en zal DBFACTw rekening kunnen houden met de reeds ontvangen/uitgevoerde betalingen op het document.

Document

Laat toe om het geselecteerde (highlighted) document te bekijken.

Op relatie

Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag toch nog op relatie geboekt. indien geen bedrag aan disconto of betalingsverschil werd toegewezen, komt dit op hetzelfde neer als onmiddellijk op Klant/Leverancier te selecteren in de eerste stap. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Disconto

Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Disconto' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Kredietbep.

Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Kredietbeperking' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Betal. Verschil

Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Betalingsverschillen' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Bankkosten

Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Bankkosten' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen.

Overnemen

Neemt de bewerkingen over in in de lijn van het CODA bericht. Hiermee is de lijn dan ook toegewezen. Zolang de overname niet gebeurd is, wordt niets in het uittreksel geboekt.

Sluiten

Sluit de procedure af zonder ook maar iets op te slaan. De lijn uit het CODA bericht wordt niet toegewezen.