Klant toewijzing werklijst (Direct-menu 1130)

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Klant toewijzing werklijst (Direct-menu 1130)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Is enkel op klant niveau. Geen vermelding naar of Backorders of artikelen of bestelbonnen.

 

We zijn indien we deze lijst gebruiken enkel geinteresseerd in de klant en we kunnen hier Batchen aanmaken om automatisch magazijnbonnen via de opdrachten te laten aanmaken.

 

 

 

Nieuw

Keuze opdrachten picken uit stock en/of recepties -> Magazijn opdracht maken -> status receptie

Opvragen

Keuze opvragen backorder of bestelbon toewijzing van de klant (backorder klant werklijst) en voor bestelbon : bestelbon toewijzing

Markeren

Markeren of demarkeren van deze regels

Afdrukken

Drukt de lijst af

Sluiten

Sluit huidig scherm

 

Klikken we op selectie :

 

Groepering lijst


- Uitsplitsing per klant

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per klant

- Uitsplitsing per leveringsadres

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per leveringsadres

- Uitsplitsing per transportwijze

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per transportwijze

- Uitsplitsing per route

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per route

- Uitsplitsing per project nummer

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per project nummer

- Uitsplitsing per klant referentie

Aanvinken indien u wilt uitsplitsen per klant referentie

Backorders klant


- Verwachte leveringsdatum

Selectie op verwachte leveringsdatum

Bestelbon klant


- Transportwijze

Selectie op transportwijze

- Route

Selectie op route

- Routedagen

Selectie (Multi) op route dagen