Keywordtoewijzing

Navigation:  Basis > Het artikel > Boomzoeken >

Keywordtoewijzing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via het menu Keyword toewijzing kunnen we bepaalde artikels toewijzen aan een keyword.

Hier kan u naartoe via direct menu 649.

 

 

Om keywoorden toe te wijzen aan een bepaald artikel dient u bovenaan het artikel in te geven.
In het middenste gedeelte kan u vervolgens de keywoorden selecteren die u wenst te koppelen aan het artikel.
In het onderste gedeelte van het scherm ziet u de naam van het keywoord (eventueel vertaling naar andere talen)