Keuze van stockplaats in document

Navigation:  »No topics above this level«

Keuze van stockplaats in document

Return to chapter overview

Op ieder document wordt een stockplaats gekozen op de hoofding, dit om aan te duiden in welk magazijn gewerkt wordt. Er kan ook een submagazijn worden gekozen.

 

Dit magazijn is essentieel voor het verdere verloop van het document. Daarmee wordt bedoeld dat vanaf dan in 'dat magazijn' gewerkt wordt voor dat document, d.w.z. dat alle transacties (magazijn / locatie) onder dat magazijn gekozen worden, en daar niet buiten kunnen vallen.

 

Een magazijn kiezen in een fysiek document (factuur, levering, kassa),