Kassanummers

Navigation:  Filebeheer > Verkoop bestanden >

Kassanummers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per kassa wordt een item gedefiniëerd onder de vorm van een nummer en een naam. Zo kunt u, indien niet vast bepaald is welk nummer u voor een werkstation als kassa gebruikt, gekozen worden uit de lijst van kassanummers met de nodige bijgaande uitleg.