Kassa

Navigation:  Configureren > Werkstation configuratie >

Kassa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Default op kasverkoop:

We kunnen voor de verkopen die via het scherm van de kasverkopen verlopen instellen welke type default document moet worden gehanteerd. In ons voorbeeld waar we spraken van een kassa voor particuliere klanten zouden we dus hier kunnen instellen dat er steeds moet worden voorgesteld dat de verkoop via kasverkoop loopt. De mogelijke opties zijn Kasverkopen, leveringen, bestelbonnen of facturen. Zoals steeds gaat het om een default instelling en kas altijd worden gekozen voor een ander type document op moment van de verkoop.

Kassa:

Per station kan tevens worden aangeduid over welke kassa we het hier hebben, of er een vaste verkoper aan verbonden is en of deze gegevens verplicht en/of wijzigbaar zijn.

Verkoper:

Indien dit werkstation dient gekoppeld te worden aan een standaard verkoper dan kan u dit hier meegeven.

Verkoper verplicht:

Hier stelt u in of de ingave van de verkopernummer verplicht is.