Inventaris waardering

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Inventaris waardering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u de artikelen in de inventaris snel overlopen om na te kijken of de kostprijs waardering in lijn ligt met de realiteit. U kunt artikelen die verkeerd gewaardeerd zijn hier onmiddellijk aanpassen.

 

U krijgt een lijst gepresenteerd van de inventarisprocedures die nog lopende zijn. Bij een multi-stock dossier worden alléén de inventarisprocedures gepresenteerd die beschikken van het type 'inventaris' zijn.

 

 

De kolommen worden uitgelegd

 

Artikel

Artikel code. Met de rechtermuisklik kunt u hier heel wat informatie van het artikel verkrijgen.

Omschrijving

Omschrijving zoals die op de artikelfiche vermeld staat.

Geteld aantal

Dit aantal is rechtstreeks het getelde aantal, zoals in de inventaris geteld / gescand. Stel dat u vooralsnog ziet dat deze aantallen niet precies zijn, dan kunt u deze hier toch nog wijzigen.

Start waarde

De inventariswaarde zoals die overgenomen is uit de artikelfiche. zo kunt u deze informatie later terughalen om te weten aan welke waarde het artikel zich in uw stock bevond rond de datum van de opname van de inventaris.

 

Nieuwe waarde

Het kan echter voorkomen dat bepaalde artikelen in waarde gewijzigd zijn. U heeft dan de mogelijkheid om de nieuwe waarde in te geven. Deze nieuwe waarde kunt u intikken in de kolom ernaast, dit om de totalen op basis daarvan te berekenen.  Indien u wenst deze waarde terug te zetten op de artikelfiche, dan kan dit door de nieuwe waarden door te sturen naar de artikelfiche, dit met de knop 'opslaan'.

Totaal

De 'nieuwe' waarde vermenigvuldigd met de telling

Afgewerkt

Is het artikel afgewerkt of niet.

 

De knoppen zijn al even belangrijk

 

Nieuw

Artikel code. Met de rechtermuisklik kunt u hier heel wat informatie van het artikel verkrijgen.

Wijzigen

Omschrijving zoals die op de artikelfiche vermeld staat.

Markeren

Standaard werklijst gedrag

Inlezen

Deze knop heeft alleen betekenis bij 'multistock'. Hiermee sommeert u de verschillende tellingen van de onderliggende stocktellingsprocedures samen. Normaal worden àlle artikelen zo samengeteld, en indien artikelen nog niet in de inventaris voorkomen, die toch bij een stocktelling zijn toegevoegd, zal DBFACTw automatisch vragen om ook die artikelen toe te voegen in deze inventaris. De waarde van de stock wordt dan, gezien deze bij de start niet opgenomen is, op dat moment overgenomen uit de artikelfiche.

Opslaan

Als u een nieuwe waarde ingeeft, zal DBFACTw automatisch de gekozen regel markeren. Met deze knop kunt u de inkoopprijs of inventarisprijs op de artikelfiche in één keer bijwerken van alle gemarkeerde artikelen.

Export

Sommige gebruikers willen misschien nog meer uittesten hoe hun inventaris in mekaar zit, door deze te exporteren, meestal naar Excel.

Afdrukken

U kunt een eenvoudig overzicht afdrukken, maar ook vooral totaliseren wat van deze inventaris van belang is.

Sluiten