Intronics

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Intronics

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij Intronics is het mogelijk

 

1. online informatie op te vragen voor producten.

2. Online bestellingen doorsturen via XML

3. Inlezen van leveringen in recepties en misschien in een later stadia ook aankoopfacturen.

4. Autoupdater.

 

Consulteer zeker ons KB artikel dat u hier kan terugvinden omtrent nog andere aanbieders en hun mogelijkheden.