Intrastat parameters

Navigation:  Configureren > Parameter modules > Boekhouding >

Intrastat parameters

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

De intrastat instellingen zijn per dossier instelbaar. Hierdoot kan intrastat in het ene dossier anders worden gebruikt dan in het andere dossier.

We overlopen hier even de verschillende keuzemogelijkheden:

 

Algemene instellingen

 

Instrastat module actie in dit dossier

Er kan per module worden bepaald of de intrastat module moet geactiveerd worden. Als deze instelling niet aanpsbaar is betekent dit dat de intrastat module niet actief is in de licentie.Intrastat inkomend

Hiermee wordt aangeduid of intrastat moet worden aangeduid bij inkomende documenten.Intrastat uitgaand

Hiermee wordt aangeduid of deze actief moet zijn bij uitgaande documenten.

 

Hoe bepalen wanneer intrastat moet worden toegepast?

 

Intrastat alleen voor "EEG" als BTW-soort

Als deze param aan staat wordt intrastat toegepast als 'soort BTW' van het document op "EEG" staat. in alle andere gevallen wordt intrastat niet toegepast.Intrastat volgens instelling ISO-land

Als deze param aan staat wordt niet gekeken naar het soort BTW maar kan per ISO-land worden bepaald of Intrastat van toepassing is. Er wordt gekeken naar het ISO-land dat gekoppeld is aan de relatie van het document. Als voor dit 'ISO-land' is ingesteld dat Intrastat van toepassing moet zijn, zal intrastat worden toegepast op het document.

 

Klungelalarm

De 2 bovenstaande instellingen kunnen niet samen geactiveerd worden. Het is ofwel het systeem via 'soort BTW' ofwel het systeem volgens 'ISO-land'.

 

Afdrukken van intrastatgegevens

 

De volgende gegevens kunnen worden vermeld op de afdrukken :

1.de intrastatcode
2.het nettogewicht
3.het brutogewicht
4.het volume

5.    het land van origine.

 

Voor het vermelden van de intrastatgegevens op de factuur zijn er verschillende mogelijkheden :

 

-ofwel wordt gekozen voor een samentelling van de intrastatgegevens onderaan de factuur. Dit houdt in dat de intrastatcodes van de artikelen worden gegroepeerd en onderaan het totale gewicht per intrastatcode wordt vermeld.

Deze mogelijkheid kan worden ingeschakeld via de instelling 'Intrastat samentellen op

factuur'. Er kan apart worden ingesteld of het bruto- en/of nettogewicht moet worden

vermeld. Via de parameter 'Decimalen niet afdrukken als nul' wordt bvb. 5,00 KG

afgedrukt als 5 KG.

 

-Een tweede mogelijkheid van afdruk is de vermelding van de intrastatgegevens per regel. Hierbij kunnen meer detailgegevens worden vermeld.

Onder elk artikel dat een intrastatcode heeft gekoppeld kunnen intrastatgegevens worden toegevoegd. Dit is wel enkel op het moment van afdruk.

Deze mogelijkheid wordt ingeschakeld via de instelling 'Intrastat vermelden per artikel'. De regels kunnen zelf worden samengesteld met intrastatgegevens per taal. De woorden die beginnen en eindigen met # worden bij afdruk vervangen door het bijhorende gegeven. De te gebruiken intrastat-gegevens staan onderaan het tabblad.

 

-De intrastat-gegevens zijn ook beschikbaar als aparte documentvelden in Crystal Reports. Op deze manier kan zelf de documentlayout worden aangepast :

 

Omschrijving

Veldnaam in DBFACT

Veldnaam Crystal Reports

Intrastatcode

INTRASTATCODE

cIntraCode

Bruto gewicht

INTRASTAT GEWICHT

cIntraGew

Netto gewicht

INTRASTAT NETTO GEWICHT

cIntraNGew

Volume

ARTIKEL VOLUME

cArtM3

Land van herkomst

INTRASTAT LAND VAN HERKOMST

cIntraOrig

 

 

Opgelet

De parameter 'Vermelding van de intrastatgegevens per regel' heeft voorrang op de parameter 'Intrastat samentellen op factuur'. Dit wil zeggen dat als beide parameters 'AAN' staan, de samentelling onderaan NIET zal verschijnen.