Intrastat aangifte

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Intrastat >

Intrastat aangifte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie wordt de intrastat aangifte zelf aangemaakt. Deze kunt u naar een printer sturen of met een bestand aanmaken.

 

Volgende zaken moeten ingevuld worden voor de correcte aangifte:

 

Afdruk van de maandelijkse of driemaandelijkse Intrastat aangifte i.v.m. de leveringen van goederen vanuit of naar klanten of leveranciers uit een E.G. lidstaat. Deze listing moet verplichtend maandelijks of driemaandelijks opgesteld worden na verwittiging vanwege de administratie.

 

 

Intrastat aangifte jaar

Jaartal waarop de aangifte betrekking heeft

Soort aangifte

Keuze voor kwartaal of maandelijkse aangifte. Dit is alleen afhankelijk van de criteria waaraan u administratief voldoet.

Kwartaal

Indien u bij de soort aangifte voor 'kwartaal' kiest, kunt u hier het gewenste kwartaal aanduiden van het ingegeven aangiftejaar

Maand van de aangifte

Indien u bij de soort aangifte voor 'maand' kiest, wordt hier de gewenste maand gekozen

BTW nummer derde aangever

Alleen invullen indien noodzakelijk

Postcode derde aangever

Alleen invullen indien noodzakelijk

Exporteren naar

Bestand: er wordt een bestand aangemaakt op de plaats waar u dat wenst

Email: alles wordt klaargemaakt om de email van de aangifte voor te bereiden

Printer: een gehomologeerde afdruk wordt gegenereerd. Deze afdruk kan u zonder aanpassingen gebruiken om de aangifte te vervullen. Ze moet niet meer overgeschreven worden.

Stelsel

Beide: zowel verkoop als aankoop

19: alleen aankoopstelsel

29: alleen verkoopstelsel

Groepering op document

om de dubbele intrastat codes per document samen te voegen