Intrastat

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Onderhoud dossier > Herstelling database >

Intrastat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Alle intrastatgegevens worden bijgehouden in de database Instat . In de loop der tijd kunnen er foutjes  geslopen zijn in deze database en daarom kan je de intrastat gegevens laten herstellen. U dient gewoon een begin- en einddatum op te geven.

 

Het programma gaat de database 'Instat' leegmaken en opnieuw opbouwen aan de hand van de facturen en creditnota's.  Dit  geldt alleen voor de verkopen.