Intrastat

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Intrastat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Daar DBFACTw voor allerhande soorten activiteiten werd ontworpen, is eveneens een optionele intrastat module beschikbaar. Deze module laat toe op een eenvoudige wijze de intrastat aangiftes te genereren, zonder bijkomende handelingen. Het is voldoende om de correcte gegevens in de artikelen in te vullen (intrastat code en gewichten) om de aangifte volautomatisch te kunnen genereren. Indien intrastat is ingeschakeld in de variabelen (key 902010) worden de gegevens automatisch bijgehouden voor de aangifte zowel voor stelsel 19 als voor stelsel 29.

 

Intrastat hanteert drempels om de bedrijven te verplichten Intrastat aan te geven of niet. Voor de aankomsten van goederen geldt (vanaf 31.12.2005) de drempel van € 400.000,00, voor de verzending van goederen is deze drempel € 1.000.000,00. De aangifteplicht (of vrijstelling van de plicht) wordt steeds schriftelijk medegedeeld. Een bedrijf kan in uitzonderlijke gevallen verplicht worden Intrastat aan te geven al zijn de drempels niet overschreden.

 

Nogmaals dient opgemerkt te worden dat beide stelsels niets rechtstreeks te maken hebben met het type document (factuur of creditnota) of met de soort relatie (klant of leverancier). Intrastat heeft louter te maken met de goederenstroom. Stelsel 19 wordt gebruikt voor de binnenkomende goederen en stelsel 29 voor de uitgaande goederen.

 

Bijgevolg :

 Stelsel 19        Binnenkomende goederen van leveranciers (aankoopfacturen)

                 Binnenkomende goederen van klanten (uitgaande creditnota's)

 Stelsel 29        Uitgaande goederen naar klanten (verkoopfacturen)

                 Uitgaande goederen naar leveranciers (creditnota's op aankopen)

 

Daarenboven wordt enkel een aangifte gedaan voor goederen. Diensten vallen dus buiten de Intrastat aangifte, alsook prijscorrecties. Daardoor bestaat er een mogelijkheid dat het totaal van intrastat niet overeenstemt met het totaal van de factuur.

 

Protip

Bij ingave Intrastat in documenten zijn volgende zaken praktisch:

1) Op het veldje 'Gewicht' kan het rekenmachine (F11) toegepast worden.

2) Via PageDown knopje wordt direct naar de regels gegaan.

3) "/" ingeven in het veldje 'Code' geeft een lijst van de gebruikte codes voor die relatie.