Intracommunautaire listing

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Intracommunautaire listing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Is de afdruk van de verplichte officiële (drie)maandelijkse listing die bij de BTW aangifte hoort en alle intracommunautaire leveringen weergeeft, wanneer deze aanwezig zijn. Deze kan u versturen naar printer (voor standaard afdruk), naar bestand en naar Intervat bestand. Bij keuze van Intervat bestand, wordt er een xml bestand aangemaakt, dat u dient door te sturen naar Intervat.

 

Eenieder die maandelijkse BTW aangifte moet indienen, dient eveneens maandelijks de Intracommunautaire opgave in te dienen.

Ook zij die slechts per kwartaal een BTW aangifte moeten indienen (maar die een bepaald bedrag aan intracommunautaire handelingen overschrijden) moeten maandelijks de Intracommunautaire opgave indienen. Deze bedragen zijn € 100.000 per kwartaal, voor elk kwartaal tot eind 2011, € 50.000 vanaf 01.01.2012.

 

Concreet betekent dit dat eenieder die vanaf 2012 ook maar voor één kwartaal meer dan € 50.000 intracommunautaire omzet haalt, maandelijks de aangifte zullen moeten indienen.

DBFACT zal dan ook maandelijks verwittigen, indien een Intracommunautaire aangifte nodig is, net zoals vroeger per kwartaal werd verwittigd. Bij het opstellen van de Intracommunautaire opgave wordt bepaald of het over een maandelijkse dan wel een kwartaalaangifte gaat.

 

Via de button <Aanpassingen> kunnen wijzigingen van voorgaande perioden ingegeven worden, deze wijzigingen worden nu ook direct onthouden.

 

Sinds 01.01.2010 moet dus wel een toelichting gebeuren van de aard transactie, en dit gebeurt met een "S" voor diensten en "L" voor goederen. deze bedragen worden resp. opgenomen in de vakken 44 en 46 van de BTW aangifte.

Dit betekent dat het bedrag opgenomen in vak 44 op de BTW aangifte moet overeenkomen met het totaalbedrag van de lijnen met een code "S".

 

Bij de uitdraai van de opgave kan u steeds kiezen voor 'printer', waarbij de aangifte wordt afgedrukt. De codes moeten ingevuld worden in de kolom "CT". Elke lijn moet daar een code krijgen. Indien dezen correct ingevuld zijn kan u ervan uit gaan dat de opgave ook correct is. ter controle kan u steeds de som maken van de codes "S" en "L", die dan moeten overeenkomen met de bedragen in de vakken resp. 44 en 46 van de BTW-aangifte van dezelfde maand.

 

 

Het XML bestand dat wordt aangemaakt om door te sturen naar Intervat, wordt weggeschreven op de locatie dat ingegeven is in de parameters, menu Verander variabelen, Tabblad Boekhouding - Tabblad BTW, 'Locatie voor Intervat XML bestand' (Helpkey 907024). Indien deze niet aangepast is geweest is dit standaard: c:\bfiles\