Internationale betalingsopdrachten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule >

Internationale betalingsopdrachten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit onderwerp worden de internationale betalingen nog even extra doorgelicht. De Internationale betalingen worden in grote lijnen zoals de Europese betalingen gebruikt behalve :

1. Er wordt steeds een buffer aangemaakt per leverancier (en dus ook een apart betalingsbestand). Daarvoor is het steeds nodig een relatie te kiezen.

2. De documenten worden steeds per leverancier gegroepeerd of 'gekoppeld'.

 

In dit menupunt worden de internationale betalingen per leverancier geselecteerd.

 

 

Selectie

 

Relatie

Hier wordt de leverancier ingegeven voor wie de betalingen bestemd zijn.

Tot vervaldatum

Datum voor de selectie van de vervallen facturen. Alle documenten met een latere vervaldatum worden weggelaten. Gedeeltelijke betalingen (die geen vervaldatum hebben) worden dus eveneens in deze lijst opgenomen.

Disconto aftrekken

In het voorstel wordt automatisch de disconto in mindering gebracht.

Het document moet de juiste disconto informatie bevatten om hier rekening mee te kunnen houden.

Alleen goedgekeurd

Alleen documenten met de document status 'goedgekeurd' worden op de lijst gezet.

Knop berekenen

Met deze knop wordt de lijst samengesteld van de te betalen facturen voor de geselecteerde leverancier.

 

 

Lijst

 

Mark

Via een klik op de grijze blok kunnen documenten gemarkeerd worden. Een tweede klik demarkeert de selectie. De betalingsopdracht wordt enkel uitgevoerd voor de gemarkeerde documenten.

Document

Nummer van het document in het dagboek aankopen / creditnota's op aankopen.

Datum

Datum van het document. Dit is het veld "factuurdatum" bij het inboeken van de aankoopfactuur

Vervaldatum

Berekend of ingegeven vervaldatum bij het inboeken van het document

Doc. Bedrag

Totaalbedrag van het document

#Overschrijving

Over te schrijven bedrag. Dit bedrag is rechtstreeks in de grid wijzigbaar. Hiermee kunnen bvb. deelbetalingen uitgevoerd worden.

Disc %

Discontopercentage dat bij het inboeken van het document werd opgegeven.

Discont

Discontobedrag dat bij het inboeken van het document werd opgegeven.

Omschrijving

Omschrijving van het document of opmerking zoals die werd ingegeven bij het boeken van het document.

 

 

Informatie en functies

 

Opmerking

Het veld "referentie" van de aankoopfactuur wordt hierin overgenomen. Indien iets werd opgegeven in het veld "referentie betaling" heeft dit laatste prioriteit.

Extra Info

Mogelijkheid tot ingave van een vrije tekst die eveneens met de overschrijving wordt meegestuurd.

IBAN

IBAN nummer van de leverancier. Dit is een verplicht veld. Standaard wordt deze opgehaald uit de relatiefiche. Dit veld is evenwel wijzigbaar

Swift

SWIFT code van de bank van de leverancier. Dit is een verplicht veld. Standaard wordt deze opgehaald uit de relatiefiche. Dit veld is evenwel wijzigbaar

Totaal

Totaal geselecteerd bedrag in de grid. Dit bedrag houdt eveneens rekening met de geselecteerde creditnota's. Een negatief bedrag is vanzelfsprekend niet uitvoerbaar.

Uitvoeringsdatum

Datum waarop de betaling moet uitgevoerd worden.

Kosten ten laste

instelling voor de deling van de kosten. Er zijn drie mogelijkheden :

                         1.

Opdrachtgever: Met deze instelling worden de kosten van de transactie integraal aan de opdrachtgever aangerekend.

                         2.

Gedeeld: De kosten worden gedeeld tussen de opdrachtgever en de begunstigde. Elk van beide partijen draagt dan de kosten aangerekend door de eigen bank.

                         3.

Begunstigde: Alle kosten worden gedragen door de begunstigde, ook de kosten aangerekend door de bank van de opdrachtgever.

BLWI code

Dit is de code voor de soort transactie. In de meeste gevallen is dit code 090 (aankoop en verkoop van goederen)

Buffer

Hier wordt de selectie gemaakt via welke buffer de betaling dient uitgevoerd te worden. Per bank waarmee internationale betalingen uitgevoerd worden moet minstens 1 buffer bestaan.

Manueel

Via deze knop kan een manuele overschrijving aangemaakt worden.

Creditnota klant

Via deze knop kunnen creditnota's aan de klant mee in de uitgaande betalingen worden opgenomen.

Status

Via deze knop kunnen we de status van aankoopfacturen gaan wijzigen.

Document

Door op deze knop te klikken kan het geselecteerde document (geel in de grid) opgevraagd worden.

Uitvoeren

Door te klikken op deze knop wordt de betaling samengesteld en naar de gekozen buffer gestuurd.

Sluiten

Met deze knop wordt de bewerking afgebroken. Er wordt dan niets uitgevoerd. Indien op een later tijdstip de betaling dan toch dient doorgestuurd te worden, moet de hele procedure herbegonnen worden.