Integratie met Companyweb

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding >

Integratie met Companyweb

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het gebruik van deze module worden volgende mogelijkheden beschikbaar:

 

1.Auto completering bij ingave van het BTW nummer

2.Een check op de ingevulde gegevens in de relatiefiche

3.Opvragen van de financiële toestand van de betrokken onderneming (kredietwaardigheid, solvabiliteit, diverse ratio's,...) Inzicht in de juridische toestand aan de hand van akten gepubliceerd in het Belgische staatsblad.

4.Invullen van de BTW nummers op de lijst ontbrekende BTW nummers (direct-menu 193).

5.Gebruik maken van de relatiewerklijst

 

Zie voor de instellingen en het gebruik in de volgende onderwerpen.

 

Een filmpje waarin één van de vier toepassingen wordt getoond kan u hier vinden.