Techdata XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Techdata XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier wordt beschreven welke gegevens er voor Techdata nodig zijn.

 

Opgelet: bij Techdata is de manier van communicatie enige tijd geleden gewijzigd. Vandaar dat u moet kiezen voor 'Tech Data vs. 2', als u de gegevens vandaag opvraagt om te communiceren.

 

Hier ziet u een beschrijving van welke velden er in gevuld moeten worden:

 

 

 

 

Bovenstaande url's dienen worden ingevuld om de communicatie met TechData te verzorgen.

 

Protip

Het is wel zo dat u met het initieel verkregen paswoord zelf geen verrichtingen kan en mag doen. U dient dus meteen op de knop “Wijzig” naast “Toegangscode” te klikken, en daar een nieuw paswoord op te geven.

 

Klungelalarm

Het kan soms zijn dat prijzen verschillen in DBFACTw via online check met deze van de Intouch, de reden hiertoe is dat u enkel op de intouch de promo's kunt zien.