Instellingen Kasverkopen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Point-Of-Sale >

Instellingen Kasverkopen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Licentie gegevens

 

Om de module Point Of Sale (Kasverkopen) te kunnen gebruiken dient u in het bezit te zijn van de hiervoor benodigde licentie. In het direct-menu 580 Licentie gegevens op het tabblad Basis kunt u niet alleen zien of u al in het bezit bent van deze licentie, u kunt hem hier ook aanvragen.

 

Parameters modules

 

Wanneer u in het bezit bent van de licentie dienen er eerst nog een aantal instellingen te worden gedaan in direct-menu 31 Parameters modules op het tabblad Kassa (POS).

Wij verwijzen je dan ook naar hier voor deze instellingen.

 

Veranderen Variabelen

 

Instellingen kan u terugvinden in de Veranderen Variabelen. Deze instellingen gebeuren in direct-menu 4. Vooraleer er kan worden gewerkt met kasverkopen dient helpkey 902018 zeker actief te staan.

 

Definiëren Verkopers:

Indien gewerkt wordt met verkopers voor de kasverkopen dienen hiervoor de juiste parameters te worden aangezet op het tabblad  Velden – Algemeen in het direct-menu 4 (VeranderVariabelen), te weten ‘Verkopers’ (Helpkey 953002) en Verkoper onthouden bij kasverkopen (Helpkey 953011)

 

Om een verkoper ingeefbaar te maken in uw kasverkoop scherm dient u op het tabblad Documenten – Alg. – Relatie in het menu Verander Variabelen (direct-menu 4), de optie Vertegenwoordigers/verkopers in te stellen op ‘Alles’.

 

Werken met scanner:

Wanneer u in uw kasverkopen wenst te werken met een scanner, dient u op op het tabblad Documenten – Scan ook een aantal parameters in te stellen.

 

De opmaak van een factuur of leveringsbon verplichtstellen:

Via Helpkey 960040 in de Verander Variabelen (direct-menu 4) kunt u eventueel instellen vanaf welk bedrag bij de opmaak van een kasverkoop een Factuur (of leveringsbon natuurlijk) verplicht wordt. De Helpkey 960042 bepaalt dan weer of u enkel een waarschuwing krijgt of effectief niet kunt opslaan.

 

Postcode ingeefbaar maken bij kasverkopen:

Via direct-menu 4 kan helpkey 960168 worden geactiveerd zodat bij het opslaan van een kaseverkoop gevraagd wordt de postcode van de klant in te geven. Vervolgens kan via direct-menu 82 een overzicht kasverkopen worden opgevraagd en geexporteerd waarin de postcodes terug te vinden zijn voor eventuele rapportage doeleinden.

 

Werkstationconfiguratie

 

Diverse instellingen die u dient in te stellen per werkstation kan u hier terugvinden.

 

Kassa's definiëren

 

Indien u met meerdere kassa's werkt, kunt u deze per nummer vastleggen. Via filebeheer kunt u de betekenis van deze nummers vastleggen, zodat de lijst beperkt is in keuzes.

 

 

Protip

Een kasticket is een ticketje dat normaal afgedrukt wordt op de ticketprinter, behalve als in DBFACTw voor dat werkstation geen configuratie voor een tickeprinter aanwezig is. In dat geval wordt gewoon het "kasverkopen-document", afgedrukt op de laserprinter (A4).

Een kasdocument is dan iets dat altijd als document op een A4 wordt afgedrukt, dit in tegenstelling tot de kasticket. Het kijkt bij de printerkeuze uiteraard ook naar "kasverkopen", maar ondanks dat bij het werkstation ingesteld is dat een kasticket afdrukken in ticket-vorm mogelijk is, wordt desondanks altijd een A4 afgedrukt.