Instellingen

Navigation:  Basis > Het artikel > FTP Export Persoonlijke Prijzen >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om een geautomatiseerde export naar FTP/Bestand correct te kunnen laten verlopen, dienen we een aantal instellingen te maken:
 

1.Module moet geactiveerd worden

2.Parameters aanpassen

3.Op relatie niveau dienen we in te stellen wat het type van export is (DBF/XLSX/XML)

4.In het "Export naar FTP" menu dienen we te bepalen welke artikels voor welke relaties geëxporteerd dienen worden.

5.Aanmaken van "dbfactw_dossier_settings.xml" bestand

 

 

Module Activeren

 

Via menu 9.4. kunnen we deze module aanvragen onder het tabblad "Uitbreiding op voorraadbeheer"
 

 

Klungelalarm

Indien u niet over deze module beschikt, dan kan u deze aanvragen.
Meer informatie daarover kan u vinden via deze link.

 

 

Parameters

 

Een aantal instellingen die we moeten maken bevinden zich onder de verander variabelen.
U kan deze oproepen via direct-menu 4.
Vervolgens dient u het tabblad Prijzen / Export FTP op te roepen.
 

 
 
Lokaal/netwerk:
 

Locatie

Het pad waar u het bestand wenst op te slaan.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: "C:\DBFACTw\Exportlijsten\"

 
FTP:
 

FTP Adres

Het adres van de FTP waarop u het bestand wenst weg te schrijven.

Login

Uw gebruikersnaam om in te loggen op de FTP.

Paswoord

Het paswoord dat nodig is om in te loggen op de FTP.

Default Directery

Map/locatie waar het bestand moet opgeslaan worden.

 

 

Verzend mail

optie kan aangevinkt worden indien er een bevestigingsmail moet verstuurd worden

Mailadres

Adres naar waar deze bevestigingsmail verstuurd moet worden

 

 

Type export

 

Het type export kunnen we bepalen in de extra vrije velden van de relatiefiche.
Er zijn 3 mogelijkheden:
 

XML

Excel

DBF

 
Deze extra velden kan u activeren via Helpkey <945011>.
Vervolgens krijgt u op het tabblad algemeen van de relatiefiche een Button <Extra Info>.

Indien u hierop klikt, dan krijgt u volgend scherm.

 

 

 

"Export naar FTP" Direct-menu 1238

 

 

Artikel en relatie selectie

Door middel van een relatie en artikel selectie te maken krijg je de mogelijkheid om persoonlijke prijzen te exporteren.
Hier gebruiken we volgende logica:
Voor alle geselecteerde artikels, exporteer de persoonlijke kortingen van de geselecteerde relaties.

Bestandsnaam

Naam van het geëxporteerde bestand

Maak submappen aan

Per relatie zal DBFACTw een map aanmaken met daaronder de persoonlijke prijzen.
Indien u 1 relatie selecteert, dan kan u deze optie uitvinken aangezien dit dan ook overbodig wordt.

Zippen

Mogelijkheid om het geëxporteerde bestand te zippen.

ZIP bestandsnaam

Naam ven het "ge-zipte" bestand.

 

Maak Boot.xml

Deze knop laat het toe om een XML bestand aan te maken die deze actie automatisch zal opstarten.
DBfactw zal bij het aanmaken van dit "Boot.xml" bestand vragen waar hij dit moet opslaan.
Dit plaatst u in principe onder de C:\DBFACTw map.
Het uitvoeren van deze snelkoppeling is voldoende om deze export te starten.
 

 

Aanmaken van "dbfactw_dossier_settings.xml" bestand

 

In dit bestand kunnen we zelf bepalen welke velden geëxporteerd moeten worden.
Dit bestand dienen we onder de dossier map te plaatsen.
Deze map kan u vinden via <server>:\DBFACT\<dossiernaam>

 

Een uitgebreide uitleg over dit bestand, en welke velden u kan exporteren, kan u vinden via deze link.
 

1.Indien dit bestand reeds bestaat.
Gezien een aantal klanten dit bestand reeds hebben, volstaat bij hen om volgende node toe te voegen:
 

 <exportprijsftpfields>

         Select a_nummer, a_artcode from perlis into cursor crsResult readwrite

 </exportprijsftpfields>          

 

2.Dit bestand bestaat nog niet.
Indien dit bestand niet aanwezig is in de dossier map, dan moet u een nieuw tekst bestand aanmaken.
Hierin plaatst u volgende regels:

     

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<DBFACTw>

 <exportprijsftpfields>

         Select a_nummer, a_artcode from perlis into cursor crsResult readwrite

 </exportprijsftpfields>          

</DBFACTw>