Cebeo XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Cebeo XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier moeten we een aantal gegevens inbrengen in het systeem met betrekking tot de methode waarop informatie wordt opgevraagd en de beveiliging van de verbindingen en de informatie die wordt verstrekt. We doen dit via direct-menu 691

 

Laat ons de 2 schermen van dichterbij bekijken:

 

 

 

Code

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier

Dit is uw XML username

Klantnummer voor leveringsadres

Spreekt voor zich.

Afzonderlijke prijs/stock request

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. Aangezien bij Cebeo enkel de online-info functionaliteit is voorzien is dit hier niet nodig.

Te versturen code

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Gebruikersnaam

Dit is uw XML username

toegangscode

Dit is uw XML password.

HTTP Autorization type

Dient niet ingevuld te worden bij Cebeo.

 

 

Bovenstaande url's dienen worden ingevuld om de communicatie met Cebeo mogelijk te maken.

 

 

Voorbeeld toepassing Cebeo

 

Het artikel dat wordt opgevraagd is 3359274 (Alkaline batterij AA-LR06).

 

Via direct-menu 363 komen we terecht in volgend scherm...

 

 

Zoals je kan zien hebben we hier de artikelreferentie ingegeven van Cebeo. Vervolgens drukken we op de button <Zoeken>, er wordt een verbinding gemaakt met de server van Cebeo waarna we de gevraagde informatie krijgen zoals hieronder weergegeven.

 

 

Via de button <Detail> kunnen we eventuele nog bijkomende informatie opvragen (indien beschikbaar).