Instellingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Management rapportering en ratio's > Abonnementen Service >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vooraleer met dit systeem te starten moeten er een aantal zaken worden gecontroleerd of deze correct zijn ingevuld.

 

1.Vooreerst moet in uw licentie de module 'Managementrapportering en ratio's' actief staan. Zo niet kan u deze functionaliteit niet gebruiken.

2.Verifieer dat het correcte emailadres is ingevuld per gebruiker die gebruik wenst te maken van dit systeem.

3.Je kan per gebruiker ook een emailadres voor SMTP invullen. Dit adres wordt dan als afzender adres gebruikt bij het versturen van mails.

 

 

 

Instellingen onder verander variabelen (direct-menu 3)

 


 
1. E-mail via MS Exchange

 

Domein

Geef hier het domein in van de exchange server
Moet ingevuld staan wanneer je intern een abonnement gaat versturen

Mailserver

Geef hier de naam van mail server in

 
2. E-mail via SMTP
 

Mailserver SMTP

Naam van de uitgaande server van uw domein of hosting company
Moet ingevuld staan wanneer je een abonnement naar een extern gaat versturen

E-mailadres BCC

Hier kunt u een E-mail adres in plaatsen van een persoon die altijd (bij ieder abonnement) in BCC komt

 

 

Protip

Wanneer het emailadres van de bestemmeling (in “aan”, “cc” of “bcc”) behoort tot het “domein”, wordt de “mailserver” gebruikt, anders de “mailserver SMTP”.

 

 

 

 

Gebruikersinstellingen

 

Protip

Enkele weetjes...

 

Als er gebruik wordt gemaakt van SMTP-mailen in DBFACTw wordt als afzender het adres gebruikt dat is ingevuld in de gebruikersfiche onder het veld E-mailadres SMTP

 

 

Indien er geen SMTP adres is ingevuld dan wordt de naam van de firma gebruikt.

 

 

 

 

Instellingen van de rechten

 

 

 

U heeft toegang tot de abonnementenservice wanneer recht 147 aangevinkt staat (zie hiervoor onze vorige TIP)