Leveranciers die XML ondersteunen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie >

Leveranciers die XML ondersteunen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier dient u de parametrage in te stellen.

 

Met deze functie kunt u voor de beschikbare leveranciers een XML verbinding vastleggen. Dit houdt in dat u bepaalde gegevens, alsook namen en paswoorden van uw klantgegevens naar de leverancier toe moet registreren. In hetgeen volgt wordt per leverancier beschreven hoe dit moet gebeuren.

 

De aangesloten leveranciers staan in alfabetische volgorde vermeld.

Een overzicht van de aangesloten leveranciers met hun functionaliteit, vindt u in de knowledge base van DBFACTw.

 

 

Installatie van een aangesloten leverancier

 

Telkens heeft u het volgende scherm in te geven. Per XML verbinding kunt u de gegevens hier instellen. In het verder verloop van de helpfile worden de verschillende leveranciers waarvoor al een connectie bestaat, beschreven.

 

 

Code

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen. Deze interne code is vooral gedefiniëerd voor technische redenen en heeft weinig belang voor de rest van het programma.

Omschrijving

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw. Deze leverancier

Relatienummer

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier

Dit is uw login.

Klantnummer voor leveringsadres

Spreekt voor zich.

Afzonderlijke prijs/stock request

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. bij Tech Data is dit bvb niet nodig.

Te versturen code

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren.

Gebruikersnaam

Dit is uw username.

toegangscode

Dit is uw password.

HTTP Autorization type

Dient voor sommige leveranciers ingevuld te worden.