Instellingen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Verwittigingssysteem >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Instellingen

 

Vooraleer we kunnen werken met deze werklijst dienen we enkele zaken in te stellen.
Daarvoor gaan we naar direct menu 31 onder het tabblad Stockbeheer / B.O. Toewijzing / Verwittigingssysteem
 

 

Helpkey 960486 moet aanstaan vooraleer je gebruik kan maken van deze werklijst..