Instellingen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Vertegenwoordigersbeheer >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om te kunnen werken met deze module dienen er een aantal zaken actief te worden gezet, of te worden aangepast op verschillende plaatsen in DBFACTw.

 

Instellingen in de Parameter Modules

 

Via onze Parameter Modules (direct-menu 31) dien je ook nog een aantal instellingen te doen.

 

 

Het is niet voldoende om alleen in de licentie deze module actief te zetten. U kan deze immers per dossier gaan activeren of de-activeren. Dit doe je door de paramter vertegenwoordigers actief in dit dossier aan of uit te zetten.

Indien u wenst te werken aan de hand van commissies per vertegenwoordiger dient u ook de 2de parameter Commissies bij vertegenwoordigers actief te plaatsen.

Wens u verplicht te maken dat op alle documenten waar dit is voorzien deze wordt ingevuld dan moet u de parameter Vertegenwoordiger verplicht actief te zetten.

Bij de servicerapporten is het niet altijd handig dat de vertegenwoordiger verplicht moet worden ingevuld vandaar dat we hier een aparte parameter voor in het leven hebben geroepen Ook in servicerapporten.

 

 

 

Aanmaken van vertegenwoordigers

 

Zoals u standaard een gebruiker kan aanmaken in DBFACTw, zo dient u ook aan te geven of een aangemaakte gebruiker ook een vertegenwoordiger is. Meer uitleg over het aanmaken en beheren van gebruikers kan u in ons aparte topic over de gebruikers terugvinden.

Het ingeven van de vertegenwoordiger gebeurt op het tabblad Algemeen in de gebruikersfiche waarvan u onderstaand een screenshot kan terugvinden.

 

 

 

Instellingen in de Veranderen Variabelen

 

Uiteraard zijn er nog heel wat andere instellingen mogelijk. Vermits we het hier hebben over niet dossiergebonden instellingen dienen deze te worden geactiveerd - of gedeactiveerd - in de Veranderen Variabelen, via direct-menu 4.

 

In wat volgt bespreken we alle helpkeys die te maken hebben met de module Vertegenwoordigersbeheer.

 

924604

Deze parameter bestaat uit 3 keuzes:

1.Alles: Hiermee geeft u geen enkele beperking van wat uw vertegenwoordigers mogen zien als zijn zijn ingelogd in DBFACTw.

2.Beperkt: Door deze keuze te selecteren kunnen ingelogde vertegenwoordigers enkel de relaties en documenten zien waar zij zelf zijn ingevuld of die waar geen vertegenwoordiger is geselecteerd.

3.Minimum: Door deze optie te selecteren kunnen enkel de relaties en documenten gekozen waar zij zelf als vertegenwoordiger staan ingevuld.

 

Misschien onnodig te vermelden dat dit enkel correct zal werken indien op gebruikersniveau de vertegenwoordiger is gekoppeld.

925036

In geval van een collectieve facturatie van leveringsbonnen dienen deze facturen te worden opgesplitst per vertegenwoordiger.

932034

Deze parameter bestaat uit 2 keuzemogelijkheden:

1.Vragen: In het geval dat u deze optie heeft genomen krijgt u de melding of u de vertegenwoordiger die is ingevuld op de bestelbon klant wenst over te nemen op een leveringsbon of een factuur (of op servicerapport indien dit actief staat in de parameter modules.

2.Automatisch overnemen: In dit geval zal de vertegenwoordiger zonder vraagstelling worden overgenomen op leveringsbon of factuur.

938001 - 938004

In dit scherm stelt u de standaard commissie-percentages in. Dit altijd in Procent.