Instellingen

Navigation:  Commercieel beheer > Transporttypes >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het systeem dient te worden ingeschakeld via helpkey 960348 (Transportkosten-systeem actief)

 

Eerst moeten de hoofdtransporten aangemaakt worden. Dit kan via direct menu 1207.

Hier geeft u de types transport in, bvb. voor de verschillende landen. Deze gaat u ook moeten koppelen aan de relaties en de leveringsadressen.

De werking/ingave volgt de standaard DBFACT werklijst-filosofie.

 

 

Daarna moeten we per type transport de voorwaarden ingeven. Dit kan via direct menu 1210.

 

 

Hier geven we dus de voorwaarden per transporttype in. Probeer hier de gegevens zo volledig mogelijk in te geven. Bij de datum is één van de 2 voldoende, bij het bedrag is het aan te raden altijd het beginbedrag in te geven. Voor het gewicht raden we aan om beide velden in te vullen.

 

Bij de transportkost is het ofwel een transportkost ofwel een percentage. Als beiden zijn ingevuld wordt het percentage genomen dus let hier wel op. Er kan ook een minimum kost worden ingegeven ingeval het percentage-bedrag te laag mocht uitvallen.

 

Er kan ook een aparte voorwaarde per valuta-code worden ingegeven. De bedragen dat je dan ingeeft in het scherm zijn dan ook de bedragen in de ingegeven valuta.

 

 

Koppelen types transport aan relatie :

 

Per relatie kan een transporttype worden gekoppeld. Dit kan op het tabblad ‘Extra’ bij het veld Transport.

 

U kan dit veld ook globaal wijzigen via de relatie-werklijst :

 

 

Koppelen types transport aan leveringsadres :

 

In de relatiefiche kan ook per leveringsadres een transporttype worden gekoppeld.

Deze heeft in het document (bestelbon klant en leveringsbon) voorrang op deze van de relatie.

 

 

Ook hier kan dit globaal worden gewijzigd via de adressen-werklijst :

 

 

Hou er wel rekening mee dat deze instelling alleen van toepassing is bij leveringsadressen en niet bij facturatie- en/of vrije adressen.