Instellingen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Reservatiebeheer >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eerst en vooral dient deze module natuurlijk te worden geactiveerd in uw licentie. Meer uitleg omtrent de licentie en het aanvragen van deze kan u hier terugvinden.

Na activatie in de licentie kan u deze module nog per dossier activeren via de Parameter Modules die u kan terugvinden via direct menu 31. Daar kiest u voor het tabblad Voorraadbeheer/Reservatiestock.

 

 

Reservatie in bestelvoorstel

Deze functie activeert de optie reservatie in het bestelvoorstel

Default reservatie ipv leveren

Indien u deze functie activeert zal in bestelbon klant het veld leveren vervangen worden door reservatie

Default afdrukken reservatiebon

Standaard zal bij activatie van deze parameter de reservatiebon worden afgedrukt

Default afdrukken reservatie-etiket

Standaard zal bij activatie van deze parameter het reservatie-etiket worden afgedrukt

 

 

In onze Veranderen Variabelen kunnen er nog heel wat instellingen gebeuren die te maken hebben met reservatiebeheer.

 

Helpkey

Omschrijving

Uitleg

918019

Reservatie 2000 kleiner dan

Dit heeft te maken met de nummering van de reservatiebonnen

924711

Controle op openstaande reservaties in: Kasverkopen

Controlefunctie in kasverkopen

924712

Controle op openstaande reservaties in: Bestelbon klant

Controlefunctie in bestelbonnen voor de klant

924713

Controle op openstaande reservaties in: Levering

Controlefunctie in leveringsbonnen

960050

Controle op openstaande reservaties in: Facturen

Controlefunctie in facturen

924715

Overzicht

Wenst u gewoon een overzicht te zien of een overname reservatiescherm te zien in bovenstaande documenten

924616

Standaard overnemen als reservatie

Zal het tekstveld ook overnemen als reservatie

927033

Reservaties afdrukken

Dienen de reservaties te worden afgedrukt op een magazijnbon voor de relatie

960066

Reservaties afdrukken op receptiebon

Moeten de reservaties worden afgedrukt op een receptiebon voor een specifieke relatie