Instellingen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Klantenkaarten >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uiteraard is het noodzakelijk dat u de module klantenkaarten hebt aangekocht dus dat deze m.a.w. actief staat in uw licentie. Meer uitleg over het licentiesysteem in DBFACTw kan u hier terugvinden.

Vervolgens kan u nog per dossier gaan instellen of deze module actief moet zijn. U kan dit doen via de parameter modules of via direct-menu 31.

 

 

Bij 'Relatie kontante verkopen steeds voorstellen:

Bij een verkoop die gebeurt op dit type relatie zal steeds het klantenkaartscherm worden getoond. Hier kan men dan de relatie zijn klantenkaart kiezen waar het bedrag op moet toegevoegd worden.

Geldige artikelen onmiddellijk toevoegen zonder tussenscherm

Onmiddelijk toevoegen indien geldige artikelen, zonder toevoegen aan klantenkaart scherm.

Verrekenig voorstellen:

Als je hier de optie 'Volgens klantenkaart' aanduidt dan wordt het scherm alleen getoond als voldaan is aan de voorwaarde verrekenen vanaf, meer info hier.

Optie "Enkel indien standaardprijs"

Hiermee kan je kan instellen dat de regel enkel mag toegevoegd worden als de prijs niet manueel gewijzigd werd en als er geen korting is (default) OF als de prijs kleiner is dan de winkelprijs.

 

 

Klantenkaart definiëren

 

Via direct-menu 909 dient u eerst de verschillende klantenkaarten te definiëren, u ziet dan volgend scherm verschijnen

 

 

 

Actief:

Indien deze optie staat aangevinkt, dan wordt deze klantenkaart gebruikt bij het afsluiten en opslaan van documenten.

Omschrijving:

Een korte omschrijving van het type klantenkaart.

Toevoegen:

Bij de keuze Altijd worden de artikelen logischer wijs altijd toegevoegd. De keuzes volgens groep, volgens soort en volgens artikel betekenen dat de optie voor toevoeging volgens deze criteria worden bepaald. Onderstaande zijn deze opties besproken.

Enkel indien standaardprijs:

Indien er een netto prijs of korting gedefinieerd is zal dit artikel niet op de klantenkaart worden verrekend.

Geldigheid toegevoegde regels:

Dit wordt ingesteld indien u een beperking op de regels zelf wil toekennen. VB : dat een aankoop maar op de klantenkaart blijft voor een voroaf bepaalde tijd. (indien u hier 0 invult zal er geen limiet zijn)

Enkel indien geen folderprijs:

Indien er een folderprijs geldt zal dit artikel ook niet op de de klantenkaart verrekend worden.

Type kaart:

Moet de kaart ofwel het regeltotaal (bedrag van de totalen) ofwel via verkochte aantallen ofwel de punten verrekenen. Alsook de verkoopsregels kan u hiervoor gebruiken.

Verrekening vanaf:

Hierin zet u het bedrag/punten/aantallen wat moet bereikt worden op de klantenkaart voordat het verrekeningsscherm tevoorschijn komt. Indien u dit leeg laat wordt het verrekeningsscherm altijd getoond. Via de parameter modules (direct-menu 31) kan u aanduiden of de klantenkaart mag verrekend worden bij de instelling op de klantenkaart of deze verrekening altijd moet gebeuren.

Verreking als:

hier heeft u de optie dit op Procent of op Getal/Bedrag. indien u % kiest wordt er een percentage bijgehouden van alle regeltotalen/punten of aantallen. Bij de keuze van bedrag zal het gekozen bedrag verrekend worden. Ingeval dat de regeltotalen onthouden dienen te worden dient u de keuze punten/aantallen te selecteren.

Te verrekenen:

Welk bedrag/hoeveel punten of hoeveel aantallen zal verrekend worden. Te verrekenen: in combinatie met het veld verrekening als waar percentage staat ingevuld betekent deze waarde het aandeel van de prijs van het artikel dat zal worden gebruikt voor de klantenkaart. Met andere woorden: indien je hier 100% invult dan wordt de volle waarde van het artikel gebruikt om de verrekening te doen op de klantenkaart. De eigenlijke korting die dan wordt gebruikt is de korting die staat ingesteld bij het artikel of bij groep/soort. Hiermee kunnen we dus 2 mogelijke pistes bedenken:

Er wordt in te verrekenen 10% ingegeven: voor alle artikelen waar de klantenkaart staat aangevinkt wordt op deze klantenkaart globaal een korting van 10% toegekend. (ev. afhankelijk van het aantal regels dat is ingevuld bij verrekening vanaf.)

Er wordt in te verrekenen bijv. 100% ingegeven waarbij men voor ieder artikel afzonderlijk (of op groep/soort) kan ingeven wat de korting is voor dit artikel die zal worden gebruikt op de klantenkaart. Er wordt dan op dat moment 10% korting op 100% van de waarde van het artikel toegekend.

Verrekenen met artikel:

Het artikel dat zal gebruikt worden om de korting toe te kennen aan het document.

 

 

Mogelijke instellingen bij groepen

 

 

 

Mogelijke instellingen bij soorten

 

 

 

Mogelijke Instellingen op de artikelfiche