Instellingen in DBFACTw

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) >

Instellingen in DBFACTw

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De communicatie tussen DBFACTw en Isabel gebeurt via XML-bestanden. DBFACTw doet

via XML een aanvraag en Isabel geeft via een XML-bestand een antwoord.

 

Op het moment dat een aanvraag wordt uitgevoerd verschijnt telkens het scherm waarin

het paswoord moet worden ingegeven.