De betalingsmodule starten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule >

De betalingsmodule starten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het in gebruik nemen van de betalingsmodule omvat slechts enkele stappen:

 

Licentie

 

Via direct menu 580  (Ctrl-D - 580), vinkt u bij de tab 'uitbreiding op boekhouding' de module 'electronisch betalingsverkeer' aan.  

Voor Isabel Go dient u bovendien de bijkomende module aan te vinken.   Als u reeds over de module elektronisch betalingsverkeer beschikt, is de module 'Isabel Go' gratis.

 

Parameters betalingsmodule

 

De instellingen van de betalingsmodule, worden automatisch ingevuld bij activering.  De uitleg over de parameters vindt u hier.

 

De banken

 

Om informatie over banken bij te houden, dient de informatie in de bankrekeningen correct ingevuld te zijn. U kunt dit ter voorbereiding nog eens overlopen.  Zie hiervoor direct menu Ctrl-D: 543

 

Bankbuffers

 

Via de direct-menu 777 kunt u de betalingsbuffers aanmaken. Voor meer uitleg, zie hier.

 

Gebruikersrechten

 

Per gebruikersgroep dienen enkele rechten nagekeken worden. De nodige rechten vindt u hier.

 

Voorbereiding leveranciers

 

Om vlot met de module van start te kunnen gaan, is het handiger om uw belangrijkste leveranciers reeds te overlopen.  Best kunt u invullen per leverancier:

De betalingsvoorwaarde  (zodat automatisch de juiste korting contant berekend kan worden)

Standaard status bij inkomende factuur (goed te keuren / goedgekeurd / betaald , bv. indien er nog cheques gebruikt worden of visa voor een leverancier))

Het IBAN rekeningnummer of het internationale rekeningnummer

 

Via de variabelen kan er systematisch op de relatiefiche van de gebruikte leverancier gecontroleerd worden of er een bankrekeningnummer ingevuld is. Bij gebrek ervan zal DBFACTw voorstellen om dit in te vullen en onmiddellijk het nodige veld tonen. Het is aan te raden om deze controle uit te voeren. Via helpkey kan deze functie 'Controle op ingevuld banknummer van relatie' aan- of uitgevinkt worden.