Vedelec XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Vedelec XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier moeten we een aantal gegevens inbrengen in het systeem met betrekking tot de methode waarop informatie wordt opgevraagd en de beveiliging van de verbindingen en de informatie die wordt verstrekt.

 

Laat ons de 2 schermen van dichterbij bekijken:

 

Via direct-menu 691 moeten we eerst onze instellingen doen.

 

 

Code:

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving:

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier:

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer:

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatiebestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier:

Dit is uw klantnummer

Klantnummer voor leveringsadres:


Afzonderlijke prijs/stock request:

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. Bij VEDELEC is dit niet nodig.

Te versturen code:

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Gebruikersnaam:

Login (online-info)

toegangscode:

Paswoord voor Login

Orders gebruikersnaam

Order-Login ( deze kan dezelfde zijn als de Gebruikersnaam)

Orders toegangscode

Wachtwoord om online bestellingen te kunnen plaatsen bij VEDELEC

HTTP Autorization type:

niet nodig

 

Op het 2de tabblad vullen we de rest van de gegevens in.

 

 

URL - Ophalen artikelinfo :

http://dbfactservice.visynet.be/dbfact/productinfo

URL - Doorsturen orders :

http://dbfactservice.visynet.be/dbfact/submitorder

 

 

NIEUW : vanaf versie 2.73SAA

Vanuit Dbfactw kan er via een automatisch login Visynet in een aparte browser geopend worden.  De instellingen hiervoor vind u hier terug.

Interactie tussen het winkelmandje op de website en Dbfactw is nu mogelijk.  De inhoud van het winkelmandje kan in Dbfactw gedownload worden, alsook kan het winkelmandje leeggemaakt worden.  Een voorbeeld hiervan vind u hier.