Instellingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Domiciliëring >

Instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.        8.8.3 Diverse bestanden, tabblad 'Bankcodes domic.'

 

Om de twee domiciliëringsbestanden te kunnen aanmaken moet DBFACTw weten welke beginnummers van domiciliëring bij de eigen bank horen. Daartoe moet elke groep van drie cijfers die bij de eigen bank horen aan de lijst toegevoegd worden. Voor Fortis is dit bvb 200, 210, 220, 230, 240,… 000 (bank van de post), e.d.m. Meer informatie over de nodige codes kan bij de bank worden bekomen.

 

2.        Veranderen variabelen – Boekhouding - Bank :

 

Rekening nr. domiciliëring (Key 907001) : nummer bankrekening waarop de bedragen worden geïnd

Identificatie bank domiciliëring (key 907003) : Eerste drie posities van parameter hierboven ter identificatie van de innende bank. Niet meer van toepassing.

Domiciliëring tekst regel 2 (key 907019) : vrije tekst dat met de domiciliëringsberichten wordt meegestuurd.

Domiciliëring selecteren op vervaldatum of Factuurdatum (Key 907004) : Definieert op welke datum de selectie 'tot datum' in het scherm 3.A.6 wordt gebaseerd.