Instellen groepering subtotalen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > Balans en resultatenrekening >

Instellen groepering subtotalen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie laat toe een onderverdeling en subtotalen te maken op een bepaalde positie in de grootboekrekeningen op de proef- en saldibalans. De instelling is eveneens van toepassing als standaardonderverdeling voor de functie 3.4.3 'Boekhouding – grootboekrekeningen – raadplegen per boekjaar'.

 

Veranderen variabelen - Boekhouding - Lijsten

De velden 'lengte klasse' 1 tot en met 7 bepalen op welk niveau de rekeningen gegroepeerd worden. Maximaal kan de groepering gebeuren op 4 posities. Als rekening 613421 als voorbeeld genomen wordt, geeft dit het volgende als resultaat :

Instellinggroepering
16
261
3613
46134

 

Op de balans wordt telkens na het niveau getotaliseerd. Op die manier kan, mits een gestructureerd boekhoudplan, gemakkelijk een analyse worden gemaakt per kostensoort.