Instellen betaalautomaat

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > EFT >

Instellen betaalautomaat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eerste dient de betaalterminal in PC-mode te worden gezet, enkel op deze manier kan deze communiceren met de PC.

 

 

Instellingen van PC-mode voor Czam:

 

Druk toets Menu

3 – terminal

0 – technical

Paswoord : 1235789 – OK

4 – hardware

2 – kassa protocol

NVIC

Druk aantal keer op STOP om uit menu te geraken

 

Hierdoor kan de Czam niet meer manueel bediend worden. Om de Czam terug in manuele mode te zetten: idem als hierboven , maar GEEN ipv NVIC selecteren.

 

indien de Czam in PC-mode staat kan deze toch manueel bediend worden door:

Kies <TYPES> met de toetsen vlak onder het scherm

Kies het kaarttype uit de lijst

Lees de kaart

Tik het bedrag in

Klant geeft code in of PROTON <OK>

 

Indien er géén handelaarsmodule is (=Czam zonder apart scherm voor verkoper), is de werkwijze hetzelfde maar moet er voorafgaandelijk snel op <STOP> en <OK> gedrukt worden.

 

 

Algemene instellingen Xenta toestellen

 

Xenta toestel aansluiten via breedband:

Indien er een handelaarsterminal beschikbaar is (2 toestellen)

Menu 3-0-9

Paswoord: 1235789 OK

4-7 OK

Vast IP-adres, DNS van provider invulleen (bv DNS van Telenet, niet de interne DNS gebruiken)

 

Instellen NVIC-Protocol (Xenta toestel in PC-mode zetten)

Menu 3-0-9

Paswoord: 1235789 OK

4 OK

Protocol --> Vic Ticket ECR

 

Ticket afprinten op betaalterminal:

Menu 1-4-4

Paswoord: 4 laatste cijfers van id van de terminal (zie ticket op terminal)

1-7

Exemplaren kiezen (1,2 of 3)

 

Let op:

 

Aansluiten van een Xenta toestel via Internet in plaats van telefoon is ook al mogelijk, nochtans betekent dit niet dat het Xenta-toestel in het netwerk kan worden geplaatst met meerdere PC's. De connectie met de PC gebeurt immers via de COM-poort.

Er is dus een seriële connectie met het Xenta-toestel nodig. Deze dient te worden besteld bij BankSys.

 

 

Instellen van pc-mode voor Cardfon:

 

1e paarse toets (1 a 2 keer  tot hoofdmenu verschijnt )

4e paarse toets (1 a 2 keer)  tot  terminal in het hoofdmenu verschijnt

F4 : Terminal   (toets rechts van het scherm, naast het woord terminal)

F2 : Manager   (toets rechts van het scherm, naast het woord manager)

Wachtwoord: 99999  + groene pijl

Druk 3x op 3e paarse toets, tot Kassakopp verschijnt

F4 : Kassakopp ->  AAN  

Met X (rode knop) terug uit menu gaan

 

Het Cardfon toestel blijft steeds manueel bedienbaar.

 

Let op: De nieuwere toestellen (met een klokje in het idle-menu) van Cardfon kunnen niet meer ingesteld worden rechtstreeks op het toestel. Om deze toestellen te activeren dient er te worden gebeld naar telefoonnummer 070/23.30.41. U komt terecht bij de helpdesk van Cardfon.

 

 

 

Daarna moeten we uiteraard onze aangesloten terminal activeren...we doen dit via de werkstationconfiguratie op het aangeduide tabblad.

 

Selecteer eerst "Betalingsterminal aanwezig", definieer een terminal en selecteer deze terminal in de keuzelijst.

Om de connectie te testen kan je op "Terminal test" klikken. Hierbij wordt er een testcommando naar de terminal gestuurd, en er wordt gevraagd om op STOP te drukken op de terminal.

 

Defineer Terminal        

 

 

Druk op nieuw om de eigenschappen van de terminal in te stellen.

Kruis de betaalkaarten aan die gebruikt worden, de andere gegevens hoeven niet aangepast te worden.

De COM-poort van de terminal wordt ingesteld in de aangeduide INI-file. Deze file bevindt zich in de folder van het dossier.

Bvb:  X:\MIJNDOSSIER\EFTCOM_50.INI

[COM]

PortnNumber=3

 

De waarde van PortNumber is de COM-Poort waarmee de betaalterminal is geconnecteerd.

 

Indien er een terminal van het type Cardfon gebruikt wordt, wordt er geen inifile gebruikt, en kan je de COM-poort instellen in het scherm van de betaalterminal definitie.

 

Protip

Het is nu ook mogelijk om Maestro te gebruiken.